Saturday, July 20, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၶိုၼ်ႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း 308 ထိုင် 330 ၿၢတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႃႈၸၢင်ႈၸၼ်ႉတႅမ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁပ်ႉၸၢင်ႈ  ၼိုင်ႈဝၼ်း 308ၿၢတ်ႇ ထိုင် 330 ၿၢတ်ႇ။

ႁၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ပႂ်ႉတေႃႇဝတ်းဝႂ်လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 01/04/2018 ၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေတႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပၵ်းပိူင်ၵႃႈၸၢင်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း 308 ထိုင် 330 ၿၢတ်ႇ ၵႂႃႇပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉထုၵ်ႇလႆႈ ႁပ်ႉၵႃႈၸၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ၵႃႈႁႅင်းတီႈဢေႇသုတ်း 320 ၿၢတ်ႇ။ သင်ဝႃႈပေႃႈလဵင်ႉ ၵေႃႉလႂ် ဢမ်ႇပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈ   ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင် ႁႅင်းၵၢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈ တၢင်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၶၢႆႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ၊ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီႁူႉသုၼ်ႇလႆႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁူႉသုၼ်ႇလႆႈ တူဝ်ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီထွမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းယူႇတႃႇသေႇ “ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတတ်းမၵ်းဝႆႉပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈ တီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵင်းမႆႇ၊ ၵရႃႊၿီႊ၊ ၶွၼ်ႊၵႅၼ်ႊ၊ တရၢတ်ႊ၊ ၼၶွၼ်ႊရၢသ်ႊၶျႃႉသီႊမႃႊ၊ ၼၶွၼ်ႊသီႊဢယုတ်ႉထယႃႊ၊ ၽင်းငႃႊ၊ လူပ်ႊပူႊရီႊ၊ သူင်ႊၶလႃႊ၊ သႃႊရႃႊၿူႊရီႊ၊ ၼွင်ၶၢႆႊ၊ ဢူႊၻွၼ်ႊထႃႊၼီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ 14 ၸႄႈတွၼ်ႈ ပဵၼ်ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 320 ၿၢတ်ႇ။

ၵဵင်းႁၢႆး၊ သူႊၶူဝ်ႊထႆး၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်၊ လမ်းပၢင်း၊ လမ်းပုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ 22 ၸႄႈတွၼ်ႈလႆႈ 310 ၿၢတ်ႇ။ ၽယဝ်ႊ၊ ၶျႆႊၼၢတ်ႊ၊ သႃႊၵႅဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇ 21 ၸႄႈတွၼ်ႈလႆႈ 315 ၿၢတ်ႇ။ ၸႄႈတွၼ်ႈၸၼ်ႊထၿူႊရီႊ၊ ၼၶွၼ်ႊၼႃးယူၵ်ႊ 7 ၸႄႈတွၼ်ႈလႆႈ 318 ၿၢတ်ႇ။ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ပထုမ်ႊထႃႊၼီႊ၊သမုတ်ႊပရႃႊၵၢၼ်ႊ၊ 7 ၸႄႈတွၼ်ႈလႆႈ 325 ၿၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈဢေႇသုတ်း 308 ပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼရႃႊထိဝၢတ်ႊ၊ ပတ်ႊတႃႊၼီႊလႄႈ ယႃႊလႃႊ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈ။ ၸႄႈတွၼ်ႈဢၼ်လႆႈၵႃႈၸၢင်ႈသုင်သုတ်းပဵၼ် ၶျူၼ်ႊၿူႊရီႊ၊ ၽူႊၵဵတ်ႊလႄႈ ရယွင်ႊ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈ 330 ၿၢတ်ႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း