Thursday, February 9, 2023

ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈ/ႁိူၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီသေ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်း ၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းတႃႇယူႇသဝ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။  

Photo by – SHAN/ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 28 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃႈႁွင်ႈၼႆ့ ၶိုၼ်ႈလူင်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ့်ၶႃႈ။  ၸူဝ်ႈ  3-4 လိူၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽၼ်း၊ ၽၼ်းပၢႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈႁွင်ႈႁဝ်းယူႇၼႆ့ လိူၼ်လႂ် 3 ၽၼ်း ၵူၺ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ် 4 ၽၼ်းယဝ့်ၼႃႇ။မၢင်ႁွင်ႈသမ့်ပၢႆဝႃႈ 4500 ၼႆၵွၼ်ႇဢေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇသွၼ်ႇပႃး ၵႃႈၼမ့်ၵႃႈၾႆးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ၼႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ” – ဝႃႈၼႆ

ႁိူၼ်းလႄႈ ႁွင်ႈသဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁွင်ႈလဵၵ်ႉ၊ ႁွင်ႈတီႈဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈၶႅမ်ႉ ၸိူဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁႃဝၼ်းလႂ်ၵိၼ်ဝၼ်းၼၼ် ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶၢတ်ႈယူႇတႄႉ ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း လုၵ်ႉတီႈၵႃႈၶၼ် 1 ႁွင်ႈ 500 ဝၢတ်ႇ ၶိုၼ်ႈထိုင်   2000 ဝၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့။

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈရူတ့်ၶိူင်ႈထႅၵ်ႊသီႊၼႂ်းၸုမ်းသူၺ်ႇတႃႇၶျီႇၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ့် ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈၼႆ့ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈတေ့ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ့ တီႈလႂ်ႈလႄႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၵႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးယဝ့်။မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈၶပ်းလူတ့်ၶိူင်ႈသေ ႁႃလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်းလႆႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၵႃႈႁွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်လူင်လၢင် ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ ၵူဝ်လိူၼ်သဵင်ႈၵူၺ်းဢေႃႈ။ ပေႃးလိူၼ်သဵင်ႈမႃး ၵႃႈႁိူၼ်းၵႃႈယေးၵေႃႈလူဝ်ႇပၼ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈသမ့်ၵူဝ်ဢမ်ႇပေႃး။ၸဝ်ႈႁွင်ႈၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပၼ်လႆႈၸွမ်းလိူၼ်လႂ်လိူၼ်ၼၼ့်ၼႆ တေလိုပ်ႈဢွၵ်ႇဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶၢတ်ႈႁွင်ႈၽုၺ်ႇႁၢၼ့်ၶၢႆၵုၼ်ႇၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၵဵပ်းၼမ်မႃးဢေႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ဢမ်ႇဝႃႈၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈၵႃႈၵုၼ်ႇၶၢႆၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း။မၢင်ပွၵ်ႈ သမ့်ဝႃႈၶဝ် တေလူတ်းပၼ်ၵႃႈၶွၼ်ႇၼႆသေ ပၢႆယွၼ်းငိုၼ်းတင်းၼွၵ်ႈထႅင်ႈ 5 ၽၼ်း မၢင်ပွၵ်ႈ ထိုင် 1မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇၵွၼ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ မီးၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးၶွၼ်ႈၼမ်ႁႅင်း၊ ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင် ၵေႃႈၼမ်လိူင်ႇ ။ မိူၼ်ၼင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃးၶၢတ်ႈႁိူၼ်း ၶၢတ်ႈႁွင်ႈသေ ၽုၺ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵေႃႈမီး။   ႁိူၼ်းဢၼ်ၶၢတ်ႈပၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၶႅၼ်းလႆႈၵႃႈယႂ်ႇ ယွၼ့်ၼၼ် ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းပၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ  ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ့ မိူဝ်ႈပႆႇဢိုတ်းၶူဝ်မၢႆၼိုင်ႈတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ့် ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈလႄႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႉသူင်ႇၶႅၵ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ့် ၵူႈၵေႃႉမီးတိုဝ့်တၢင်းႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ငၢႆႈလူမ်။ ဢမ်ႇသူႈမီးပၼ်ႁႃငိုၼ်းတွင်းတႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းပႃးၸဵမ် ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈသဝ်းၶၢတ်ႈႁိူၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း