Saturday, May 18, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်းပိုတ်ႇႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း

Must read

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့မႃး ႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼၼ့်  ယူႇတႂ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ပၢင်ၵျေႃႇမူၼ်ႈ ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆးသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးဝဵင်းၵျွၵ့်မႄးၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်မႃးပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းတၢင်းၼႃႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်းၼၼ့်ဢေႃႈ။ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ် ဢဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈဝႃႇ ၵႃးဝႃႇ မႃးၵိုတ်းၾၢႆႇၼႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ ၵႂႃႇလွင်းဢေႃႈ။ မၼ်းဢမ်ႇလီလွမ်လီတူၺ်းသေဢိတ်းၶႃႈ ၵွပ်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ့်ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ့် ပဵၼ်ပွႆးမူၼ်ႈပွႆးၵျေႃႇၸိူင့်ၼႆ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလႅပ်ႈၵၼ်သေဢိတ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆ့ မီးၵၢၼ်တေႃႇၵၢၼ်လွင်းပဵၼ်လၢႆသႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ပၢင်ၽၢႆႉ၊လေးၵွင်ႇၵိၼ်ႇ၊မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်ပိုတ်ႇလႆႈ သီႇႁႃႈဝၼ်းယဝ့်၊မီးတင်းၶိုၼ်းတင်းဝၼ်း ။မိူဝ်ႈဝၼ်းတႄႇပိုတ်ႇပၢင်လွင်းၼၼ့် ၶဝ်ဢဝ်ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး မႃးၵႃႈၼႄဢေႃႈ။ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ပွႆးၸၢတ်ႈပွႆးသႅင်းၼႆသေ မီးပၢင်တေႃႇလွင်းဢမ်ႇယဝ့်ဢမ်ႇဝၢႆးလႆႈ။မိူၼ်မိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼၼ့်ၵေႃႈ ၼင်ႇၼၼ်ယဝ့် ဝႃႈပဵၼ်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼႆသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇယဝ့်လႆႈ ”-ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆ့ၵူၺ်း မီးၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃ့ ၼုင်ႈ ၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ မႃးၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ် မီး မုင့်ႁေႃႁိုၼ်း 48 လင် သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းမီး ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ဢၼ်သွၼ်ႈယူႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼၼ့် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ -“ လွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆ့ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ၾၢႆႇလႂ် ႁေ့ႁၢမ်ႈ။ၶႃႈထၢင်ႇတႄ့ ၵူၼ်းပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၵေႃႈ လႅပ်ႈပၼ်ငိုၼ်း တီႈပလိၵ်ႈၶဝ်ယူႇၼေႈ။မိူဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ႁူးတွင်း ၼၼ့်ၵေႃႈ ၶဝ်လႆႈပၼ်ငိုၼ်း တီႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်သေ ပိုတ်ႇ ၼၼ့်ၼႃႇ တီႈၼႆႈၵေႃႈ လႅပ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်းယူဝ့်” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းဢၼ်ပိုတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼၼ့် လႆႈႁူႉဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉလၢဝ်းပၢၼ်းပဵၼ်လုင်းဝိၼ်းထုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇဝႆ့။  လႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇ ငိုၼ်းတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် ထိုင်   150 သႅၼ် ပျႃး။  လႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇတီႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 2 သႅၼ်ထိုင် 3 သႅၼ် ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ပၢင်တေႃႇလွင်းမီးၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း။မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်လူႇတၢၼ်း တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးၵူၺ်းၵေႃႈ တင်းမီးပၢင်ႇတေႃႇပၢင်လွင်း။ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လေႈသင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်လႄႈသင် မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၸွမ်းလႄႈ ပၼ်ပိုတ်ႇဝႆ့ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း