Saturday, June 22, 2024

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့

Must read

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 12/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၼွင်ပိင် – ပုင်ႇဝူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ့်မေႃႇၽီလူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့။

- Subscription -

ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ကမ်းလင့်လက်များ)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ   မၢၵ်ႇတၢင်းၼႃႈ ၾၢႆႇသၢႆ့မၼ်း လုတ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁူဝ်မၼ်းဢမ်ႇထိင်းလႆႈသေပိၼ်ႈ ၼႆဢေႃႈ။ ပၼ်ႇၽၼ်လူင်ၵႂႃႇၼႆဝႃႇ။ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းတၢင်းလင်ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ ဝူၵႂႃႇဝူမႃးသေ သဵၼ်တူၵ်းထူဝ်ႈ။  ၵမ်ႈၽွင်ႈၵူဝ်ႁႄပူၼ့်သေ ၼႅတ်ႈၵျွၵ်းတူၵ်းၵႂႃႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵေႃႈမီးၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸဵပ်းၽႂ်ၸဵပ်းမၼ်းၼၼ့်ၼႃႇၼေႃႈ။ ဢၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းထိုင်သၢႆၸႂ်လႄႈဢၼ်လူ့သုမ်းလူင်လၢင်တႄ့ ။ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸဵပ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈ 5 ၵေႃ့ၼႆ့ၵႂႃႈ။ ဢၼ်လွၵ်ႈဢၼ်လၢၼ့်တႄ့ မီးယူႇဢေႃႈ။ ၵတ့်ၵႃႈ ႁူဝ်ၶဝ်ဢမ်ႇၽတ့်ၸွမ်းၽႃထူဝ်ႈၶဝ်ၼၼ့်။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်တႄ့ လႅပ်ႈတေလိူဝ်ႁႅင်းဝႆ့ဢေႃႈ။ ၸွႆႈၶဝ်ၵႂႃႇယူတ်းၵႂႃႇယႃသေ ႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း ၸိုဝ်ႈၶဝ်တႄ့ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူ့ၸွမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

Photos : ကမ်းလင့်လက်များ လူမူကူညီရေးအသင်း- ထူဝ်ႈပိၼ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼွင်ပိင် ပုင်ႇဝူဝ်း – ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇလႄႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ့် ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ကမ်းလင့်လက်များ) ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး သေ ၸွႆႈတေႃ့သူင်ႇ ထိုင်ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄးသေ ယူတ်းယႃယဝ့် လီငၢမ်း။ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸိူဝ်းပိၼ်ႈႁေႈၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ ႁွင့်မူႇပီႈၸုမ်းၼွင့်မႃးတေႃ့ဢဝ်ၸွႆႈႁင်းၽႂ်မၼ်း ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ၽုၵ်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁႆႈ ဢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၵႆဝဵင်း။တႃႇတေတေႃ့မၢၵ်ႈၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်ထိုင်ႁိူၼ်းလႆႈၼၼ့် ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ့်ရူတ့်သိုဝ့်ထူဝ်ႈၽႂ်မၼ်း ယွၼ့်ဢမ်ႇၸႂ့်လေႃ့ၸႂ့်ဝူဝ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ။

ၽွင်းယၢမ်း တေႁေႃႈရူတ့်ႁေႃႈၵႃး တႃႇဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းလႂ် တႃႇတေႃ့မၢၵ်ႈၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁႆႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ထုၵ်ႇလီ ထတ်းၶိုၼ်း ၸဵမ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊မၢၵ်ႇလေႃ့၊မဵဝ်းၸၢင်ႈမေႃပဵၼ်ၽေးၼၼ့် ၵိုင်ႇလီ ဝႆ့ၾၢင့်ၼၵ်းၼႃ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်။ယွၼ့်ၸၢင်ႈတုမ့်တိူဝ့်သၢႆၸႂ်ၵူၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း