Sunday, September 24, 2023

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

Must read

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2000 ပၢႆ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ။

- Subscription -

ပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ လုၵ်ႈတပ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 2081 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇ လၢတ်ႈ ပိုၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈ သိုၵ်းၸၢႆးသူႉ လူဢၢၼ်ႇၼႄ ၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈပီ 1978 လိူၼ် December 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃး ၽုၺ်း တွၼ်ႈလိၼ်သီႇပေႃႉ ။ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇ လႆႈတူၵ်းသုမ်း လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈတူဝ်ၸႂ်ၵႂႃႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ SSPP/SSA မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်သေ လႆႈၶုၵ်းထူပ်းတၵ်ႉယမ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ဢၼ်လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၵူႈပီ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း