Saturday, May 18, 2024

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ဢိင်ပွႆးၽြႃးသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ပွႆးၽြႃး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢဝ်တိုဝ်ႉတင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း၊  ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ယွၼ်ႉတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ၊ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၵၼ်လႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ တေလိူင်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ် တၢင်းပွႆးၽြႃး တီႈဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/11/2022 ။ တေဢၢၼ်းၸတ်း  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18/11/2022 ၼႆႉ ။မီးၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်းလဵၼ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတင်းဝၼ်း/ၶိုၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တေပိုတ်ႇပၢင်လွင်းတီႈပွႆးၽြႃးၼႆ သေတႃႉ ၶဝ်တႄႇပၢင်လွင်းလႆႈ 3 ဝၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇတႄႇပဵၼ်ပွႆးၽြႃး။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ႁၼ်မီး ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇသႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၵွင်ႈပွတ်းသေ ဢဝ်ႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ပၼ်ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ဝႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ ပၼ်ႁႅင်းပၢင်တေႃႇလွင်း။ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီ  ၶႂ်ႈယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၵၼ်လူႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူင်ႉၼႆၸုမ်း SSPP ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးပိူင်မၼ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႇၼင်ႈ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ ယင်းဢမ်ႇပၼ်ဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်မီးၶႃႈ။ မီးၵူၼ်းၶႂ်ႈယႃႉၸိုဝ်ႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လူႉၵူၺ်းၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ၽၢႆႉၵိဝ်း၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ၊ မၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 တႅင်ႇ/ ၶူင်ႇ။ ၸၢတ်ႈတႆး၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇလႅၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇပွႆး ၵိုၼ်း ၶွၼ်ႇ တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပွႆးၽြႃးတီႈဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃသမ်ႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 7-15/11/2022 သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်းဝႃး ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးပၢင်တေႃႇလွင်း တင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၼမ် ၸိူင်ႉၼႆသေ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႃးႁိူၼ်းတႅၵ်ႇလူႉ ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉမႃးၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း