Wednesday, June 19, 2024

 PNO လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈလၢၼ်ႇသွင်းပျွင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း

Must read

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သွင်းပျွင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ပၢင်လွင်း- လွႆၶေႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

တႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 14 လၵ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ထၢမ်မၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ သင်ဢမ်ႇမီး/ဢမ်ႇပႃးၵိုၵ်းတူဝ် ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵေႃႉမိုင်ႇပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ထဵတ်ႈထၢမ်ထိုင်ပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းသေပူၼ်ႉပႅၼ်သလေႇၼႃႈတႃ ။

- Subscription -
ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ႁႄႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇၵိုတ်း လႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇၸွမ်းတၢင်းလင်ပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ – ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ႁၼ်မႅၼ်ႈလွင်ႈ PNO ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းဢေႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆၶဝ်ထၢမ် မၢႆၾၢင် မၢတ်ႈပုင်ႇတိၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ၶဝ်ႁႄႉၵႃးႁိူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈၸွမ်းသေဢမ်ႇၵႃးၶဝ်လမ်းၸွမ်းလင်ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ။  ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈႁေႃႈပၢႆႈၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပႅတ်ႈႁေ။ ၸွင်ႇတီႉလႆႈဢမ်ႇ တီႉလႆႈတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတူၵ်းၸႂ်ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

 တီႈလၢၼ်ႇ သွင်းပျွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်းပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

 “ၶဝ်ထၢမ်ၸေးၼႃႇ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယိင်းဢွၼ်ႇၼႆယိင်ႈၶႅၼ်းထၢမ်ၸေးဢေႃႈ။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ပဵၼ်သၢဝ်ႁႃႉ မႄႈႁိူၼ်းႁႃႉ ၼႆၵေႃႈ တင်းယွၵ်ႇတၢင်းထၢမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းသေဢိတ်းၶႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇၼႆၶဝ်ၶိုၼ်းထၢမ်ဝႃႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း PDF ႁႃႉၼႆၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ပၢႆလိူဝ် တႃႇၵႂႃႇဝဵင်းလွႆၶေႃၼႆ မီးသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉသဵၼ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇၶဝ်ၼႆ ၶဝ်ၸႂ်ႉလူင်းၵႃးၵူႈၵေႃႉႁေ ထတ်းထၢမ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း PDF  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးတင်းပီယဝ်ႉလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၵႂႃႇမႃး တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၵူဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇ၊ မၢင်သဵၼ်ႈသမ်ႉ သိုၵ်း PDF သင်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉသေမၢင်သဵၼ်ႈသမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈၵေႃႈၵိုတ်းတီႈလၢၼ်ႇ သွင်းပျွင်းၼႆႉတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉမီးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ပႂ်ႉထတ်းထၢမ် ၵဵပ်းငိုၼ်းထႅင်ႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း