Saturday, May 25, 2024

ပၢင်လွင်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၢမ်ႈပၼ်

Must read

ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်လွင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ -ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵတ်ႈမွၼ်ငိုၼ်းတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယႂ်ႇလူင်။

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၼိုင်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇထွင်ႇၸူႉ တၢင်းလုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးမႃး ဢၼ်တေၶဝ်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ၊   ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈ ဢိူင်ႇပိင်းၼႄးၵူင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁူႉလွင်ႈႁၼ်တၢင်းၸွမ်းလွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၸဝ်ႈတႅင်ႇ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၼိုင်ႈလိူၼ် 150 သႅၼ်ပျႃးဝႃႈၼႆ။

“ၶဝ်သႂ်ႇၶွၼ်ႇဝႆႉတီႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈလူး။ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈပိၵ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႁိုဝ်တေပိၵ်ႉယဝ်ႉၶႃႈလႃႇ။ ” ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းလွင်ႈပၢင်လွင်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ ယူႇၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဢူးဢႃးတီ။  ဢၼ်ၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄးသမ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ၼဝ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဢူးဝိၼ်းထုၼ်း ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း မႃးၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႈၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ သင်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉသေ ၶၢႆႉၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႂ်းလုမ်း ၸယၽ တႃႇသွင်ဝၼ်း။ ဝၢႆးၵူၼ်းလူင်သိုၵ်းၼၼ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈလုမ်းၸယၽသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးပိုတ်ႇတီႈ  ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇၶိုၼ်း- ၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၊ လွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၵေႃႈၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယူႇသႃႇမူၼ်ႈၸႂ်သေဢိတ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၽူႈလၵ်ႉၵေႃႈလိူင်ႇဝႃႈလိူင်ႇ ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႃႇ ႁူဝ်ၸၢၵ်ႈဝႃႈ ရူတ်ႉထိပ်ႇဝႃႇႁၢႆၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းလႆႈသေမဵဝ်း။ ၵူၼ်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းမႃးၵေႃႈ ၽိတ်းၵၼ် ။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၶႃႈဢေႃႈ ”- ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၊ၵဵင်းတုင်၊လႃႈသဵဝ်ႈ၊ မူႇၸေႊ ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃးတီႈဝဵင်းဢွၼ်ႇဝဵင်းဢိတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပိုတ်ႇလဵၼ်ႈပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ မၢင်ဝဵင်းယင်းပၢႆလဵင်ႉၶဝ်ႈပႃးလူးၵွၼ်ႇ။

 ပၢင်တေႃႇလွင်းမၢင်ဝဵင်း  ဢၼ်လႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ပိုတ်ႇဝႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၵေႃႈမီး  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း