Tuesday, May 21, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်း ဢၼ်တေႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး တၢင်ႇၵႃးၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယႆ    

Must read

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်   တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ ႁိမ်းပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။

ၵုၼ်ႇလိပ်းတႃႇႁုင်ယႃႈ ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ တီႉလႆႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး FAW သိပ်းသွင်လေႃႉ  တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇသေလႄႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပႂ်ႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇၵူၼ်းမႃး တင်းဝၼ်း။ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ပေႃးၵႃးလမ်းၼၼ်ႉမႃးၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ ၺႃးဢဝ်ၵမ်းလဵဝ်။  ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တီႉလႆႈၼမ်ဝႃႈၼမ် တီႈၵႃးၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ  တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ   ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ  တၢၼ်းထုၼ်းဝိၼ်း(ႁိုဝ်)ဢိတႃ ဢႃယု 22 ပီ ပဵၼ်ၵေႃႉၶပ်းမႃး။  မဵဝ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 18 ပီ ပႃးမႃးၸွမ်း  ။  ဢၼ်တီႉလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်မိူၼ်ၼင်ႇ သႃႊလ်ၽှိဝ်ႊရိတ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ ၊ သူဝ်ႊတီႊယမ်ႊဢီႊတၢဝ်ႉသၢႆႉ၊ မႅတ်ႊထၼေႃႊၼၢႆႉထရိတ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ႁူမ်ႈသဵင်ႈတေမီးမွၵ်ႈ 1200 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ သူင်ႇၶင်တူဝ်ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉဝႆႉ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တိလႆႈမိူဝ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈႁဝ်းပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈၵဵတ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇ ပဵၼ်ၵႃး12လေႃႉ တၢင်ႇမႃးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်တေႉဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

 ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်မႃး ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၵေႃႈ ႁဵတ်းတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵူဝ်ႁႄသင်။ ပလိၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလမ်းတီႉဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း