Saturday, July 13, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သဵင်လင်ႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သဵင်လင်မေႃးႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈလပ်းလႆႈၼွၼ်း ပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈၼိုင်ႈ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ   ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင်လင် ဢူၼ်ဢၢၼ်ႁႅင်းသေ ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ သဵင်ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၶဝ် ႁႅင်းဝႃႈႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ တိုင်ႈတိုင်ႈတင်ႈတင်ႈ တင်းၶိုၼ်းတင်းၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်းလႆႈၶႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ 7-8 မူင်းၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ သဵင်ပေႃးယဵၼ်လူင်ဝႆႉယဝ်ႉ ၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် 10 မူင်းၵေႃႈ ပႆႇယဵၼ်။ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ပၢင်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။  

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ဢၢၼ်းဝႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတေႃႇထိုင် လိူၼ်မူၼ်းၼႆႉ ၼႆဝႃႇ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်းၵေႃႈ ၵိုၼ်းဝႃႈၵိုၼ်းယဝ်ႉ တင်းၶိုၼ်းတင်းဝၼ်း လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်တေၶၢႆႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်း 15 ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် 20 ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ၽၢႆႉ၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ၊ မၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ  ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၸဝ်ႈတႅင်ႇမၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼၼ်ႉ သွင်ပေႃႈလုၵ်ႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈယိင်း လွင်းသုမ်း မႃးၽိတ်းပေႃႈ၊ ၽၼ်းပေႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇႁႂ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း