Tuesday, June 25, 2024

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  

Must read

ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉ တႃႇႁဵတ်းတွၵ်ႇၼႆသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ။

မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇလိုၼ်း ဢႃယု 37 ပီ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းလူင် ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈလၵ်းၶိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁွင်ႈႁိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၶႅၼ်၊ ပဵမ်ႉ၊ ၵုမ်ႇၵူၼ်ႈ မၼ်းၼၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၼၢင်းသူၺ်ႇလိုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉ တႃႇမႃးႁဵတ်းတွၵ်ႇ ၊ ႁဝ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ။ ၽႄၵၼ် ၵႂႃႇၵေႃႉတၢင်းသေၽၼ်းမႆႉ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ တေယၢၼ်ဝၢၼ်ႈ လၵ်ႈၶိုင်ႈ။ ၶႃႈႁဝ်း ၼႅတ်ႈႁွပ်ႇဢဝ်မၼ်း  မႃးႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ယွၼ်ႉလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇႁႅင်း ။ ၵမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးသေ သိုပ်ႇသူင်ႇႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁူင်းယႃဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 9 တေမႃးၼႆႉမႅၼ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁဵတ်းတၢင်းလူႇတၢင်းတၢၼ်း၊ ႁႃမႆႉႁႃတွၵ်ႇ ႁႃမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉ တႃႇႁဵတ်းၶဵင်ႇတၢင်ႇပုတ်ႈ။ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ သင်ဝႃႈတေၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ၶဝ်ႈသူၼ်ၸိုင်ႁႂ်ႈလႆႈၾၢင်ႉလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်။ ပိူင်လူင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မႃး – ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းသူၺ်ႇလိုၼ်း ဢႃယု 37 ပီၼႆႉ မီးဝႆႉ လုၵ်ႈယိင်း ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းလူင် ဢိူင်ႇ ႁွင်ႈႁိူင်း ယၢၼ်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 13 လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႃႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ။ ပႅမ်းဢွၼ်ႇမၼ်း ပေႃးၵွႆၶႃႈ။ မႆႈၸႂ်ႁႅင်းၶႃႈ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် မၼ်းၼၢင်း လုၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈယူတ်းယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵူႈယိုမ်ပီႈၼွင်ႉမႃးဝႆႉဢေႃႈၼႆႉ တႃႇယူတ်းယႃမၼ်း”- ၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ မီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်ၼၢင်းသူၺ်ႇလိုၼ်းၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇတီႈၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ တီႈမၢႆၾူၼ်း – 094 924 1158 – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မၢၵ်ႇၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း