Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ်

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5,000 ပၢႆ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼမ်ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ 13/1/2022

တႄႇဢဝ်ၵၢင်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ႁူဝ် ၵူၼ်းမီး 5,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 3,000 ပၢႆ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။   ဢႃႇႁႃႇရတၢင်းၵိၼ်  ဢမ်ႇတဵမ် ထူၼ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ၼၢဝ်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း တေမီး 5 ႁဵင်ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။  ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃငိုၼ်း၊ ႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ။ ၵၢၼ်ငၢၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမီး ၵူႈ ဝၼ်းလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးတႄႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း/ၼၢဝ်မီးမွၵ်ႈ  80 %  ။   လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇမႃး  ႁိုင် 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သီႇသႅင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇ တေမီးမွၵ်ႈ 1 သႅၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းထႅင်ႈ 5,000 ပၢႆ။ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  မီး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ  သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈသီႇသႅင်ႇၼႆႉ တႃႇတေႁပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးထႅင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉယဝ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။ ယွၼ်ႉလဵင်ႉ လူ တူၺ်းထိုင်ၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈၼႆႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မီးတီႈသီႇသႅင်ႇၼႆႉ တေပဵၼ် ၵူၼ်း မိူင်းတီႇမူဝ်ႇသူဝ်ႇ၊ ၾၢႆၶုၼ်၊ မိူင်းပၢႆး။ ဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တေပွၵ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈ ပႆႇတူၵ်းထုၵ်ႇၶႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း