Tuesday, September 26, 2023

ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ်

Must read

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း  ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  မိူင်းထႆးၼမ် ယွၼ်ႉၵၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းလႄႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ယုင်ႈယၢင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo CJ-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးထိုင်တီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈလႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ မိူင်းပေႃး ႁႅင်ႈႁႅတ်ႇ ယဵၼ်ငႅဝ်လူင်ဝႆႉဢေႃႈ။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ သၢပ်ႇ ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၵိုတ်းတႄႉပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပၢႆႈၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်တေပၢႆႈထႅင်ႈၵေႃႈ မီး ဢေႃႈ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းတႄႉ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး 1 ပုင်းပေႇပႃႇၵူႈပွၵ်ႈၶၢႆႁိုင် 10 ဝၼ်းၵေႃႈ မူတ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် 1 ပုင်းၶၢႆပဵၼ် လိူၼ် ၸင်ႇတေမူတ်း။  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃး လူတ်းယွမ်းၸႂ်ႉၵၼ်မႃးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။  

မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတင်းႁိူၼ်းတင်းယေး ဝၢၼ်ႈပေႃးယဵၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။

“ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ သၢပ်ႇဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ဝၢၼ်ႈပေႃးယဵၼ်။ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ သိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉႁႃ ငိုၼ်းယၢပ်ႇ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ။ သင်ပဵၼ်ၼႆၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်းတႄႉ ႁိူၼ်းဝႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈဝႃႇ ၼႃးဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁၢမ်းမူတ်းယဝ်ႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဝဵင်းၵေးသီးလႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ သၢပ်ႇဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း