Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28/8/2022 မႃး သိုၵ်း TNLA ဢႅဝ်ႇႁႃၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁိမ်းႁွမ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA

 “ဢမ်ႇၵဵပ်းထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ၵဵပ်းႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းၵူၺ်း။ ပဵၼ်သိုၵ်းလွႆ TNLA ၵေႃႉၵဵပ်း ။ ၵဵပ်းတႄႉၵဵပ်းပီႈၼွင်ႉလွႆၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵပ်းၸမ်ဝဵင်းၼႃႇၶႃႈ”- ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

 သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵဝ်ႈတူၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ၵျွင်းၸု၊ ၼႃးမုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

 “ၶဝ်ၵေႃႈမီးသဵၼ်ႈမၢႆ ၸလၢင်းမႃးႁင်းၶဝ်ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၺႃးၼိူဝ်တၢင်းၵေႃႈႁွင်ႉၵႂႃႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈမႃးဢဝ်ထိုင်ႁိူၼ်း။ ဢၼ်ၺႃးမတ်ႉၵႂႃႇၵေႃႈယင်းမီးဢေႃႈ ။လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 70 ၼႆႉဢေႃႈ ”

 ဢိင်ၼိူဝ်မီးၵၢၼ်ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းထုင်ႉႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်ဝႆႉယူႇ။

 ၵူၼ်းယူႇလႅၼ်ဝဵင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵူဝ်ဢေႃႈ။ ပေႃးမွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉၼႆ ပိၵ်ႉၾႆးသေယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဢေႃႈ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယဝ်ႉ ” -ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းတူၺ်းတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA ၵေႃႈၵပ်းဢမ်ႇလႆႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶဝ်ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇလႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း တဵမ်ၸႂ်သေသူင်ႇပၼ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

 ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဵင်ႇၵၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႃးႁင်းၽႂ်မၼ်း။

မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်မီးၸုမ်း SSPP တူင်ႉၼိုင်ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းယူႇသေ တၢင်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းသမ်ႉမီးၸုမ်း RCSS ၵဵပ်းသိုၵ်းယူႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇတဵၵ်းငႅၼ်းၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇယွၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇတႄႉၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇပူတ်းပွႆႇပၼ်ၽွင်ႈ။ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈတႄႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၸၢႆးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၶူင်ႇတေဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်သေ တေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇမိူင်းတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း