Tuesday, June 18, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈဢႆႊသ် တင်းၼမ်တီႈမႄႈသၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးမႃး

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသၢႆ။ လႆႈႁူႉဝႃႈဢဝ်မႃးတီႈၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ – ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈဢႆႊသ် တင်းၼမ်တီႈမႄႈသၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 15/03/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MaeSai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႆႉသေ ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇ    ထတ်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈမႃး ထူပ်းႁၼ်ယႃႈဢႆႊသ် မီးဝႆႉၼႂ်းထူင် 10 ၵွၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵွၼ်ႈလႂ်ၼၵ်း 1 ၵီႊလူဝ်ႊၵမ်ႊ ႁူမ်ႈၼမ်ႉၼၵ်း 10 ၵီႊလူဝ်ႊၵမ်ႊ။  ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ  ၵၼ်ထွၼ်း ဢႃယု 60 ပီ ယိပ်းဝႂ် 10 ပီယူႇတီႈမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ။

- Subscription -
ၾၢင်ႁၢင်ႈ – ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈဢႆႊသ် တင်းၼမ်တီႈမႄႈသၢႆ

ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ – “ လႆႈႁပ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆႉမႃးတီႈ ၸၢႆးလမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်း ၼႃးႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းႁွမ်သေ တေဢဝ်ယႃႈဢႆႊသ်ၵႂႃႇ ဝႆႉတီႈ ႁူင်းသဝ်းတီႈၼိုင်ႈ သိုပ်ႇၼၼ်ႉတေမီးၸုမ်းတေႃႉယႃႈမႃး ႁပ်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ”  ဝႃႈၼႆ ။

တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးလႄႈ တေၸွမ်းႁႃတူဝ်ၽူႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း