Thursday, March 23, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႉလၢႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် – ICE ယႃႇဢၢႆႉ Methamphetamine ၼမ်ႉၼၵ်း 120 kg တင်း ယႃၶေႊ Ketamine ၼမ်ႉၼၵ်း 59 kg ၶၼ်ငိုၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ႁိမ်း 15000 သႅၼ်ပျႃး။

Keng Tun
Photo: အရှေ့မောမြေ/ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈ တီႈၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 15/8/2022 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃႈ တီႈၵဵတ်ႉၵဵင်းၽွင်း တၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် – တူၼ်ႈတီးတီႈၼိုင်ႈ၊ တီႉလႆႈယႃႈ တီႈၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႃႈလုမ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈၼိုင်ႈ၊ တီႉလႆႈယႃႈတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ထူဝ်ႊၵဵတ်ႉၼမ်ႉပုင်ႇ ၼၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈ – ဝၼ်းလဵဝ်တီႉလႆႈသၢမ်တီႈ ႁူမ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းတင်းမူတ်း 14600 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းလိူင်ႇတေႉလိူင်ႇဝႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ လႅပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵိၼ် ၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႈၵူၺ်း”-  ဝႃႈၼႆ။

Photo: အရှေ့မောမြေ/ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈ တီႈၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးတီႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆး တင်း 3 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းဢႃႇယုမွၵ်ႈ 20 ပၢႆ တင်းသၢမ်။  ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၶဝ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင်။

ၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ CCDAC MYANMAR  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼွၵ်ႈသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတေႃႉယႃႈၺႃးတီႉယဝ်ႉ တေၶႆႈႁွႆးသေ သိုပ်ႇတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈထႅင်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိုင်ႈတႆး SDW တႄႉဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃ တီႈမႃးယႃႈမဝ်းၵမ် သေပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း