Tuesday, June 18, 2024

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးလုၵ်ႈသိတ်ႇ ပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ  ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆးယဝ်ႉ ၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

Photo from Ch 7 website- ၶၢဝ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ7 သီ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶျွင်ႉ 7 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ယၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးဝႃႈ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်းလႄႈ တပႄး တၵ်ႉၵႃႇပၢင်းဢဝ်ၸဝ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ 2 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး၊ မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈႁူင်းယႃတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵဵင်းႁၢႆးသေ ထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး သိုပ်ႇၶီႇႁိူဝ်းမိၼ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵုင်းထဵပ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၸမ်ၸႂ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –“ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း ယူႇၼႂ်းထမ်ႈႁိုင်၊ ၽိူဝ်ႇဢွၵ်ႇထမ်ႈသမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢွၵ်ႇတၢင်း ဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇလီမႆႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ႁႂ်ႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁူႉတၢင်းပဵၼ်ၸဝ်ႈပေႃႈႁဝ်းၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တိုၵ်းသူၼ်း ထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ယူႇဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၶူးဝႃးပေႃႈ ယၢမ်းၸဝ်ႉၵေႃႈလီ၊ ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈလီ၊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၵေႃႈလီ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၶၢဝ်ႇ ၶျွင်ႉ 7 သီ တႄႉဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၶူးဝႃးပေႃႈ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလႂ်။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယု 57 ပီ ဝႃႇၸဝ်ႈ 37 ဝႃႇသႃၼၼ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2019 ၼၼ်ႉသေ  ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2022 ၊ ၸဝ်ႈဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ ႁူပ်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မဵတ်ႉတႃႇတြႃးမႃး ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 4/8/2022  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇတြႃးလႄႈ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တၢင်းမိူင်း သၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းၼၢႆး လႄႈ ၵဵင်းတွင်း။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၵဵင်းတွင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မုင်ႈၸူး မိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵမ်ႈသိုဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:50 ပၢႆ  ။

ၽွင်းလုၵ်ႉဢဝ်လၢင်းၶိူဝ်းမႃးထိုင်မိူင်းၽူင်း ၶူးဝႃးၸဝ်ႈမဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်ၵေႃႈ ၼႄမိုဝ်းသေ ႁေႃးၵႂႃႇ ။ ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း မဵတ်ႉတႃႇပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇသေ ႁေႃးပၼ်ၸွမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း