Sunday, March 26, 2023

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 3 လုၵ်ႈတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ လႆႈငိၼ်းသဵင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၵၢင်ဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢႆၵမ်းထပ်းၵၼ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇတူၺ်း ယင်းလႆႈငိၼ်းပႃးသဵင်ယိုဝ်းၵၼ်လူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽွင်း 9 မူင်း ပၢႆ 20 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇသွၼ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“လုၵ်ႈထိ 2 ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈ မူဝ်းလူင်ႇလေႇလူင်ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တီႈ 45 ၵူင်း ပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇၼႆႉ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈပႃး။ပဵၼ်ၽႂ်ယိုဝ်းၽႂ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈလၢမ်းလႆႈၶႃႈ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈပႆႇပႃႈၸၢင်ႈႁူႉၶႃႈ။တီႈမူဝ်းလူင်ႇလေႇလူင်ႇၼႆႉမီးပူဝ်ႇတႄး။ မီးပျီႇတူႉၸိတ်ႉယူႇဝႆႉဢေႃႈတီႈၼၼ်ႉ”

မၢၵ်ႇလုၵ်ႈထိ 3 တႅၵ်ႇ 9 မူင်း 35 မိၼိတ်ႉ တီႈႁိမ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈဝၢၼ် ပီႇတီႉ ။ ပဵၼ်တီႈ ၸယၽ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင် – ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“လႆႈယိၼ်းသဵင်ယိုဝ်းၵၼ်မႃးမေႃးထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉဢေႃႈ ။ ႁိမ်းယွမ်ႇ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ပဵၼ်ယွမ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇဝႆႉၼႃႇ။ပဵၼ်သင်မႃးယိုဝ်းၶဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈလူင်”- ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၵႆႉၵႆႉမေႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းယဝ်ႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉၵူၼ်းမူႇၸေႊၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇယႅၵ်ႈၾႆးၶဵဝ်လႅင်ၵၢင်ဝဵင်း။ တိူဝ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈပႂ်ႉတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ။ တိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း