Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  မွင်းဝၼ်းတေလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

Must read

ၵူၼ်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး။

ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 60 ပၢႆ  ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်ူႁိူၼ်းယေး ၼႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ႁိူၼ်း ၼႃႇယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇမိူဝ်းၶဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးဢေႃႈ။ သင်ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းဝႆႉပီၼႆႉ ပီၼႃႈမႃး တေဢမ်ႇမီးသင် ၵိၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း 1000 ပၢႆ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၊ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းလႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇလီလႄႈ ပၢႆႈမႃးၶိုၼ်း။ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးဝႆႉယူႇတင်းလိူၼ်။

“ယၢမ်းလဵဝ် ႁိူၼ်းယေးႁဝ်းၶႃႈ  သိုၵ်းယႃႉသေႃးၶဝ်ႈတဝ် လူႉၵွႆတင်းၼမ်။  ဢဝ်ၵႂႃႇၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တီႈၼွၼ်း၊ သူဝ်ႇၾႃႇ၊ ၶဵင်ႇၽြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉ ဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း။   ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၵႃး၊ ထူဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ မဵဝ်းၶၢႆလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း။ ၶွင်ပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈမႃး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်မႃး ။  ယွၼ်ႉသိုၵ်း  ၶဝ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၸိူင်ႉ ၼႆသေ  မၢင်ၵေႃႉ လူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်မၼ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇၼႆႉ တီႈပဵၼ်ဝၢၼ်ႈႁႄႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃယဵၼ်ႇ။ ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးႁီး၊ လိၼ်ပူၵ်ႇလူင်၊ လွႆပဝ်း၊ လႃႈႁႄလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆ ဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။   ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈပိင်ၶဵတ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈၼမ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း