Thursday, June 20, 2024

ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း တေဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး  တီႈပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ TaiBook  Online

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး) တီႈၼိူဝ် Facebook ၶွင် TaiBook (မွၵ်ႇၶမ်းၵူႇ) တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈ ZOOM Taibook ၽူႈဢုပ်ႇၶႆႈ ပဵၼ်ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း တေဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈလိၵ်ႈတႆး ဢၼ် ယၢမ်ႈပူင်သွၼ်မႃး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်းတေဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးတီႈ Tai Book

ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈတေဢုပ်ႇၶႆႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ဢၼ်ၶူးတေဢုပ်ႇၶႆႈတႄႉ တေပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး မိူဝ်ႈဢွၼ် တၢင်း ယၢမ်ႈလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းမႃး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။ ပၢၼ်ယဝ်ႉပၢၼ် လႆႈၸွႆႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼႆႉ တေဢုပ်ႇၶႆႈၼႄၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပိုတ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထွမ်ႇငိၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃလိၵ်ႈတႆး ယၢမ်းလဵဝ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/6/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈ Facebook ၶွင် TaiBook – မွၵ်ႇၶမ်းၵူႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (13) ၽူႈဢုပ်ႇၶႆႈ ပဵၼ်ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် (ၵဵင်းတုင်) ဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

Facebook Tai Book-https://www.facebook.com/TaiBook22

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း