Tuesday, October 3, 2023

ၵေႃၽႄလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ “မွၵ်ႇႁႂ်ႈ ၵီႊၵူႊလူင်ႇ”

Must read

ၵေႃၽႄၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ၵၢင်ႉၵႄႇ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈသူၼ်ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဢၼ်မီၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “မွၵ်ႇႁႂ်ႈ ၵီႊၵူႊလူင်ႇ” တီႈႁူင်းသဝ်းမႂ်ႇသုင် ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

Photo- A-ရတၼႃႇ- ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် “မွၵ်ႇႁႂ်ႈၵီႊၵူႊလူင်ႇ” တီႈဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/05/2023။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ် တီႈၵႆမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 350 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသိူဝ် ၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃၽႄၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၢႆတွင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢေ-ရတၼႃႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁဵၼ်း/သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းယၢဝ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ်ပီ သေၵေႃႈလႆႈႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႊ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇဝၢႆးလင်ၶွပ်ႈတဵမ်ပီ ဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းဢေႃႈ ။ ဝၢႆးလင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းလႆႈ ၸင်ႇႁႃလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းၶိုၼ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo- A-ရတၼႃႇ- ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် “မွၵ်ႇႁႂ်ႈၵီႊၵူႊလူင်ႇ” တီႈဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈပဵၼ် ၸရေးၵေႃႇမိူင်းလႄႈ ၸၢႆးၵျေႃႇလႃႉ (ၶႅၼ်လမ်) မႃးတၢၼ်ႈၶႆႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵႂႃႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးသိူဝ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-“ၸရေးၵေႃႇမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးတေႁုပ်ႈသေၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄၸိုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇႁႅင်းၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပၼ်ႁႅင်းဢီးတႃႇႁႂ်ႈမေႃယူႇသဝ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁႂ်ႈမီးၵႃႈမီးၶၼ်၊ ၸၢႆးၶႅၼ်လမ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇႁႅင်း ႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးမေႃ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈတင်း ပိုၼ်ႉႁူႉၵၢၼ်မိူင်းဢိတ်းဢီႈ။ တင်းသွင်ၸဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတႄႉ ပဵၼ်ၶေႃႈဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵျေႃႇမူၼ်ႈပွႆးလၢမ်း ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo- A-ရတၼႃႇ- ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် “မွၵ်ႇႁႂ်ႈၵီႊၵူႊလူင်ႇ” တီႈဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်မေႃသွၼ် ဢေ ရတၼႃႇ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ် ၵေႃၽႄၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၵၢင်ႉၵႄႇထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈသူၼ် ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းသေ လႆႈၶတ်းၸႂ် ပိုၼ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမႃးၶၢဝ်းယၢဝ်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးတင်းမူတ်းမီး 60 ၵေႃႉ။ သွၼ်ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူႈဝၼ်း။

Photo- A-ရတၼႃႇ- ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် “မွၵ်ႇႁႂ်ႈၵီႊၵူႊလူင်ႇ” တီႈဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵၢင်ၸႂ်ၽူႈဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႆႉ တႄႉမီးဝႆႉဝႃႈ – သိုပ်ႇသေၼႆႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး လူၺ်ႈလၢႆးပိူင်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉလီလီ ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈၵေႃႈလီ ဢမ်ႇၸွႆႈၵေႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇႁဵတ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈတေႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵူႈၵေႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း