Sunday, June 16, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်လင်ၸပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင် ၸပ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်း (မြို့လယ်ရပ်ကွက်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ 5/5/2022

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပရႁိတ သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်ၸပ်းၵၼ် ယူႇၼႂ်းဝၢင်းလဵဝ်ၵၼ်ၶႃႈ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။ တႄႇမႆႈ ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇၵႂႃႇ ၾႆးတႄႉ မႆႈႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈသင် လွင်ႈၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းမူတ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၾႆးမႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈပႆႇႁူႉ လွင်ႈတၢင်းငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်း။ ႁိူၼ်းဢၼ်မႆႈၵႂႃႇ မီး 2 လင်။ လင် 1 ပဵၼ်ႁိူၼ်း 2 ၸၼ်ႉ။ ၸၼ်ႉတႂ်ႈၵေႃႇဢုတ်ႇ ၸၼ်ႉၼိူဝ်ပဵၼ်မႆႉ။ ထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းမႆႉၸၼ်ႉလဵဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတ သီႇပေႃႉလၢတ်ႈ။  

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝႆႉ သလွင်း၊ တူႈယဵၼ်လႄႈ ထီႇဝီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈႁိမ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉထႅင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် (မူကြိုကျောင်း) ၼႆၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပေႃးလႆႈၼႅတ်ႈၶၢႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉလႄႈ ၸုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၶႄၾႆး မွတ်ႇၵႂႃႇ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းမႆႈၶၢဝ်းႁႅင်ႈပီၼႆႉ ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ၊ မႃးမႃးၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ၊ ၽွင်းၾႆးၾႃႉမႃးၶိုၼ်း ႁႅင်းၾႆးသမ်ႉပုင်ႈၶဝ်ႈႁႅင်း၊ ပေႃးပဵၼ်သၢႆၾႆးသဵၼ်ႈလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇပေႉႁႅင်းၾႆးသေ ၾႆးၸၢင်ႈသျွတ်ႉမႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၾႆးၾႃႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်သေ တႆႈတဵၼ်းလူႇတၢၼ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးဝၢၼ်ႇ၊ ဢၢင်ႇလွင်ပိုၼ်ႉလီငၢမ်းၸိုင် ၾႆးတဵၼ်းၼၼ်ႉၸၢင်ႈလူမ်ႉသေလၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်း ။လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီၾၢင်ႉတႄႉတႄႉ – ၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉယွမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း