Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိၼ်ၸတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈတူၼ်ႈတီး  ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

Must read

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ၶိၼ်ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ  ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး၊ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၶဵင်ႇႁူတ်းၼမ်ႉၵႃႈဝႅၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

Photo: ၶဵင်ႇႁူတ်းၼမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိမ်းလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်း ၶဵင်ႇႁူတ်း ၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ် တီႈႁိမ်းလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ။ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းလတ်းၵႂႃႇမႃးႁၼ်လႆႈၵူႈၵေႃႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း မီးတၢင်းသိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁူတ်းၼမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ-ၼႆၵူၺ်း ၼႆၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

 “တလဵဝ်ၼႆႉၶဝ်မႃး ႁဵတ်းၶဵင်ႇမၢၼ်ႇတၢပ်ႈလူင်ယႂ်ႇယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ။  ငိၼ်းဝႃႈၶဝ် တေၸတ်းပွႆးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၼႆၼေႈ။ ၶဝ်တေပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းသေ ႁဵတ်းပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼႆၶႃႈၼေႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်တႂ်ႈမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸုမ်းၸိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ- ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၸဵမ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ၶဝ်ႈၸႂ်သူၼ်ၸႂ်ၸွမ်း- ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၵူႈပီတႄႉ သုမ်ႉလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼႆ မီးၼမ်ယူႇဢေႃႈတီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ။  ၽိူဝ်ႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႃးၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆး ဢမ်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉယဝ်ႉၶႃႈလူး။ ပီၵၢႆၼႆႉသမ်ႉယွၼ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလိူတ်ႇမႆႈလႄႈ  ပိူၼ်ႈဢမ်ႇ လဵၼ်ႈၼမ်ႉ။ ပီၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၸႂ်တႃႇလဵၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းၶႃႈ။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်းဢေႃႈ တေႁဵတ်း သုမ်ႉၶဵင်ႇလူင် 2 တီႈဝႃႈၼႆဢေႃႈ။   ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈပီၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၵူၺ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း လၢႆလၢႆဝဵင်းတီႈဢၼ်ၶဝ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈယႃႉၵဝ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉတိုၵ်ႉၸႂ်ႉလၢႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉတႅပ်းတတ်းတြႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၺႃးတီႉဝႆႉလၢႆလၢႆၵေႃႉတီႈၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်းၼၼ်ႉ တူတ်ႈၶွၵ်ႈပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 431 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းယဝ်ႉ 13,132 ၵေႃႉ။ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 1,733 ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်ၺႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ 1,976 ၵေႃႉ – ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း AAPP ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/4/2022 ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း