Monday, May 29, 2023

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း

Must read

ၸူဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆထုၵ်ႇလႄႈ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ တိတ်းၸပ်း သူႇသမ်းၵိၼ်ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈပွၵ်ႉ။

ပၢႆႉဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၵူၼ်း ၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မႅၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်ၼႃႇၶႃႈ ယႃႈမႃႉၼႆႉ 1 မဵတ်ႉ 200-300 ပျႃးၵႃႈ ၼႆႉၵူၺ်း။ ပေႃးပဵၼ်မိၵ်ႈ 8 သွင်တူဝ်သမ်ႉ 1 မဵတ်ႉလၢႆ 400 – 500 ပျႃးၵႃႈၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၵိၼ်သူႇသမ်းၵၼ်ၼႆႉ တင်းယိင်းတင်းၸၢႆးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူဝ်ဢမ်ႇႁၢင် ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း  ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ   ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် ။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းၵိၼ်ၵေႃႈၼမ် ။ ယွၼ်ႉၶၼ် မၼ်းထုၵ်ႇ။  ဢၼ်ဢမ်ႇသူႇသမ်းၵိၼ်ၼႆႉ မီးၵမ်ႈဢေႇၵူၺ်း၊ ယႃႈလမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၼမ် ၶၼ်ၵေႃႈထုၵ်ႇ 1 ၸွႆႉ မွၵ်ႈ 8 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ႁၢၼ်ႉၵဵမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် ။ မွင်းဝႃႈ ပဵၼ်ပွႆးလၢမ်းၵူၺ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တိုၼ်းပႂ်ႉပိုတ်ႇၸွမ်းယူႇ တႃႇသေႇယဝ်ႉ။

“ၵဵမ်းပႃဝႃႇ ပၢင်တေႃႇလွင်းဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ မွင်းဝႃႈ ပဵၼ်ပွႆးလၢမ်းၵူၺ်းၶႃႈလႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တိုၼ်းပႂ်ႉပိုတ်ႇၸတ်း ႁဵတ်းၸွမ်းယူႇၵူႈပၢင် ၵူႈတီႈယဝ်ႉ။ လၢၼ်ႉၵဵမ်းပႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇၼမ်ၼႃႇၶႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃး ယႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်ဝႃႈၼမ်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇ ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်တီႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ပၢင်လွင်းမီးၵူႈတီႈၵူႈဝဵင်း၊ မိူၼ်တင်ႈၸႂ်ပွႆႇဝႆႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇဝႆႉ – ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း