Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈသီႇသႅင်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈလႄႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်  

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းပၢႆး၊ ၾၢႆၶုၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈလႄႈ ၽၵ်းၶဵဝ် တင်းၼမ် မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလူင်း ၵႂႃႇလူႇၶၢမ်ႇ ၽႅဝ်ၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၽွင်ႈယဝ်ႉ  ၵိုတ်း 300 ပၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။  ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ပဵၼ်  ၽၵ်းၶဵဝ်၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ၊ မီႇလႅင် မီႇႁေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၵိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မီးၵူၼ်းမႃးလူႇဝႆႉလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈဝႆႉယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းပႂ်ႉၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး။ ပေႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႃႇၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၺႃးမႂ်ငိုၼ်းထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းၸွႆႈထႅမ်ယၢပ်ႇ။

“ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇလူႇၶၢမ်ႇ  ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈမီးဢေႃႈ ။ မၢင်ပွၵ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ  ၸွမ်းၵႂႃႇထႅမ် ႁႅင်း ၸွႆႈတုင်းႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇယူႇၶႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလူႇၶၢမ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ သမ်ႉလူတ်း ယွမ်းလူင်းတင်းၼမ်လႄႈ ၶွင်ၵိၼ် တႃႇတေၵိၼ်ယႅမ်ႉၵႂႃႇၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းဢေႇမႃး တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉၶႃႈ” – ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊  မႄႈမၢၼ်း ၼၢင်း ယိင်း၊ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။   ဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး တႄႉ ယွၼ်ႉ ဝႃႈ ႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇၽဝ်ယႃႉလူႉၵွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ တႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈယူႇၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ဝႆႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ် ၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ်ႈၼႆႉၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး မၢႆၾူၼ်း 094-28325102 လႆႈ ယူႇ – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း