Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတင်း ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ -တီႉလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးသေ ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ။

သိုၵ်းထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/03/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆး လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ – တေမီးၸုမ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တီႈၼွင်ဢုၵ်း (ဢရုၼူဝ်ႊထႆး) ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ။

- Subscription -
ႁၢင်ႈၽႅၼ်တီႈ သိုၵ်းထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်

ၽွင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ် 2 ၵေႃႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇၼႄတူဝ် ယွၼ်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉဢဝ်ထူင်ပိူဝ်ႉဝိုတ်ႉပႅတ်ႈသေလႅၼ်ႈပၢႆႈ လမ်းတီႉလႆႈ1ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးလၢဝ် ပုၼ်ႊတႆး ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ဢုၵ်း။

သိုဝ်ႇ Maesai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းထူင်ပိူဝ်ႉတင်း 19 ထူင် ထူပ်းႁၼ် ယႃႈမႃႉ 2,840,000 မဵတ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း တူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသိုပ်ႇၵႂႃႇသေ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/03/ 2018 တီႈၵဵင်းမႆႇ။

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉတႄႇဢဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2018 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈထႆးတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉတင်းမူတ်း 11,572,100 မဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်လၢႆလၢႆသႅၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by- AEC TV online

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း