Monday, May 29, 2023

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 2 ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း   

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း  ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 2 ႁဵင်  တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ တီႈပၢင်လွင်းမွၵ်ႈ 5 ႁဵင် ။  

- Subscription -
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း မႃးပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 7 ႁဵင်ပၢႆ။  ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းဝၢၼ်ႈသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 2 ႁဵင်။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးမီး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 2 ႁဵင်ၼႆႉ။  ဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းတႄႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉယူႇမွၵ်ႈ 5 ႁဵင် ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5 ႁဵင်ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

“ၸိူဝ်းၵိုတ်းၵေႃႈ တေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတေႃႇထိုင် လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ။ သင်ဝႃႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈၼိမ်ယဵၼ်ယဝ်ႉ ၼႆ တေၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ”-  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼႆႉ မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တီႈဝဵင်း ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီး၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း