Sunday, July 14, 2024

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၸၵ လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇဝႆးဝႆး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 20/1/2022 ၼႆႉ ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ UPDJC ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၼၸၵ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ လႄႈတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢၢၼ်းၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၸၵ ၊  ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

Sai Aik Pao
လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၸၵ ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP

ထၢမ်။    ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ၵေႃႇမတီႇပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆဢေႃႈ ။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈသင်ၶႃႈ။

- Subscription -

တွပ်ႇ။    ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၼႆႉ လုင်းႁဝ်းၶဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 9 ဢၼ်လႄႈတင်း ၵေႃႇမတီႇပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPDJC ႁူပ်ႉၵၼ်။ လႆႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း၊ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼေႃႈ။

ပိူင်လူင်တႄႉ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ယူင်ႉၶၢပ်ႈၼၼ်ႉ မၢင်ၶေႃႈၵေႃႈ တင်းၾၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ တင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်မိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈမီး ။ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေၵေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။  တၢင်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းတႄႉ ၶႆႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈၾႅတ်ႇတရႄႊၵူၺ်း။

ထၢမ်။    ။တေဢဝ်လၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ။    ။ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸင်ႇလႆႈ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သေ တိုၵ်းဢဝ်တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ။ ပိူင်လူင်ၵေႃႈပဵၼ်တႃႇၵေႃႇတင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်း 3 ပႃႈ 3 ၾၢႆႇ ယူႇယူႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ 2 လိူၼ်ၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆ မၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းႁိုင်။ ၵွပ်ႈၼႆႁဝ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ၼႆႁဝ်းတၵ်းတေလႆႈပိူင်ၾၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းဝႃႈ 5 ပီ ၼႆသေတႃႉ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၵေႃႈမႃးႁူမ်ႈသေ ဢိင်ၼိူဝ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းပိူင်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးဝႃႈ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇၸူး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၼႆတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆၸိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 ပီၵူၺ်းၵေႃႈၸၢင်ႈၵေႃႇတင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ။ ပိူင်လူင်မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လႆႈဝႆးဝႆးၼၼ်ႉၵူၺ်း။

သင်ၸိူဝ်ႉႁဝ်းၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႄႉတေဢမ်ႇလႆႈၼႃ။ ႁဝ်းယၢမ်ႈမီးတူဝ်ထူပ်းမႃးမိူဝ်ႈပီ 1993 တေႃႇထိုင် 1996  ႁဝ်းၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်ႁဝ်းၵႂႃႇယူႇတီႈ ဝၢင်း ၵျႅၵ်ႉၵသၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း။ ပေႃးႁဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇလၢႆးၼၼ်ႉတႄႉ တေၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈယူႇ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်း၊ သၽႃး၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵၼ်လၢႆးၸိူင်ႉၶႃႈဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈယူႇ။ တႃႇဢဝ်လၢႆးၼၼ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆ ၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ယိုၼ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼၼ်ဢေႃႈ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊႁဝ်းတိုၼ်းတေဢွင်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်တလဵဝ်ၼႆႉလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်လီယူႇၼႃ။

ထၢမ်။    ။ဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 9 ဢၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉတင်း ၼၸၵ တလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇလႂ်လၢႆလၢႆၶႃႈၼေႃ။

တွပ်ႇ။    ။ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပဵၼ် UPDJC  ပဵၼ်မုၵ်ႉမူႇဢၼ်တၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဝႆႉ  ၶႃႈၼႃ။ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈပႃး၊ ပႃႇတီႇတၢင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းၵေႃႈပႃး။

ထၢမ်။    ။ ဢၼ်လုင်းႁဝ်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ တေၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၼႆ တေဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈယူႇၶႃႈႁႃႉ။ တေပဵၼ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။ ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ ဢၼ်ၸႅတ်ႈမၢၼ်ႇမၼ်းၼႃႇ။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႆႈလႆႈသင်။ ၶႆႈလႆႈဢမ်းၼၢတ်ႈ Power Sharing ႁႃႉ၊ Tax Sharing  ႁႃႉ၊ Resource Sharing ႁႃႉ။ ၶႆႈလႆႈသုၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁႃႉ၊ လုင်းႁဝ်းၶဝ်လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးယဝ်ႉ ၾႅတ်ႊတရႄႊမိူင်းၵျႃႊမၼီႊ၊ မိူင်းသုၺ်ႇၸႃႊလႅၼ်ႊ၊ မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ပိူၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ မိူင်းလႂ် ဢၼ်တေလႅပ်ႈၵၼ်တင်းမိူင်းႁဝ်း ၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇမႃးတုမ်ႁူဝ်ၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵၼ်။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈပႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈတင်း တပ်ႉမတေႃႇ ဢယေးယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႃ။ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႄႉ မၼ်းတေတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႃႇၼေႃႈ။

ထၢမ်။    ။ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႃႈ။

တွပ်ႇ။    ။ႁဝ်းၵေႃႈၵႂႃႇယူႇလူး။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈၶဝ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းလၢႆး NCA ၼႆၶႃႈလူး ။ ပဵၼ်ဢၼ်လီႁူမ်ၸူမ်းၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်လီလူး။ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ လူဝ်ႇလႆႈၼင်ႈတေႃႇၼႃႈၵၼ်တီႈၽိူၼ်ၵၢၼ်မိူင်းသေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ဢေႃႈ ၸင်ႇတေလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ထၢမ်။    ။ ပေႃးဢမ်ႇပႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႃႈလူး ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး ၾႅတ်ႊတရႄႊ ဢၼ်ၸႅတ်ႈဢၼ်မၢၼ်ႇမၼ်း။

တွပ်ႇ။    ။ ႁဝ်းတိုၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပႃးမႃးၵူႈၸုမ်းယဝ်ႉၼႃ။ တိုၼ်းတေလႆႈပႃးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း။ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈ လုင်းႁဝ်းၶဝ်တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလၢတ်ႈၼေသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶဝ်မူတ်းလေႃႇ။ မၢင်ၸုမ်းၶဝ်ပေႃးၽွမ်ႉယဝ်ႉတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း။ ပေႃးၶဝ်မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈလႆႈဝႃႈပႃးမႃးမူတ်းယဝ်ႉၼႃႇၼေႃ။ ၵွပ်ႈၼႆႁဝ်းတိုၵ်ႉႁူၺ်းၶဝ်ႁႂ်ႈပႃးမႃးမူတ်းမူတ်းယူႇတလဵဝ်။

ထၢမ်။    ။ ပီ 2023 တေမႃးၼႆႉ လႆႈယိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူၺ်ႈလၢႆး PR ၼႆဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်ပွင်ဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။    ။ႁဝ်းတႄႉ ၵျိူၵ်ႈဢိူဝ်ႈၼႃႈ ပိူင် PR ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ႁဝ်းဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလီလီလႄႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်လႄႈ ဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈၵူၺ်း။ ၼႂ်းသၽႃး မိူဝ်ႈပီ 2011 ထိုင် 2016 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ႁဝ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈၼႆသေယၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးၼႃႇ။ ဝၢႆးမႃး ႁဝ်းလႆႈႁူႉဝႃႈ ပိူင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်းပုၼ်ႈ PR ၼႆႉယိင်ႈၶႅၼ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း။ ဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇလဵဝ်တေပဵၼ်ယႂ်ႇၼႆၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင် PR တႄႉ။

လုင်းတေလၢတ်ႈၼေၼႃ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ – ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ၊   ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်လၢႆလၢႆလွင်ႈသေလႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်း ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ လႆႈတီႈၼင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းမႃးတူၺ်း ဢၼ်ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇလွၵ်းပိူင် PR ၼႆ ႁဝ်းလႆႈႁၼ်ဝႃႈ  ၽွင်းၼၼ်ႉပေႃးႁဵတ်းၸွမ်းပိူင် PR ၸိူင် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေဢွင်ႇပေႉ 12 တီႈၼင်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼႃ။ တေဢွင်ႇပေႉ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 1 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 4 တီႈၼင်ႈလႄႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတေလႆႈ 7 တီႈၼင်ႈၼႃ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈပေႃးၵႂႃႇၸွမ်းပိူင် PR ၼႆႉမၼ်းလီ။ မၼ်းၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ ႁဝ်းၵျိူၵ်ႈလိူဝ်။

ထၢမ်။    ။ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၶႃႈလူး တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇၸႂ်ၸွမ်း။

တွပ်ႇ။    ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႆႈၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းငမ်းယဵၼ်ၵူၺ်း။ ပၼ်ႁႃၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူး။ ၶႃႈတႄႉႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵူၺ်းၼႃႇ။  

ထၢမ်။    ။ လုင်းႁဝ်းဝႃႈ တေၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉသေဢိတ်းၶႃႈလူး။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေယွမ်းႁပ်ႉ ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ဢဝ်လၢႆးငမ်းယဵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ။    ။ တလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇတူၺ်းဝႃႈ ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းၼႆႉႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈပဵၼ်မႃး။ မၼ်းပဵၼ်မႃး ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း မတ်ႉတႃ 418  ဢၼ်ဝႃႈ – ၶၢဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယုၵ်ႉမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၽူႈၵုမ်းၸိုင်ႈမိူင်း။ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းၵေႃႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ပီၵူၺ်း ။ တလဵဝ် မူတ်းၵႂႃႇ ပီၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 1 ပီၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်း ၼိမ်ယဵၼ်။ မၼ်းတိုၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်။ ပေႃးဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိမ်ယဵၼ်ယဝ်ႉၼႆ မၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပၼ်။ ပေႃးမၼ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပၼ်ယဝ်ႉ တေမီးမႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ။

ပေႃးႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်းပိူင် PR ယဝ်ႉသေ မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇမႃးၼႆၸိုင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵူႈပႃႇတီႇၵေႃႈ တေပႃးမႃးၸွမ်းယဝ်ႉဝႃႈ။ တေပဵၼ်မႃးမိူၼ်ၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႈ။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈတေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်မီးပိူင် ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႃႇ။ ပေႃးၶၢဝ်းၼၼ်ႉမႃးၼႆ မိူင်းတႆးၵေႃႈ တေပဵၼ် တႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၽွင်းငမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။

ထၢမ်။    ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၵႂႃႇမိူင်းထႆးသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉၸွင်ႇၸႂ်ႈတႄႉၶႃႈ။ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။    ။ ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလၢတ်ႈၶိူဝ်းမၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ လႆဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢၼ်မီးငဝ်းလၢႆးတိုဝ်ႉတၢင်းလီတႄႉတႄႉ ၼႆၵူၺ်း။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ဝႃႈ တေၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၼႆၵူၺ်း။ လၢတ်ႈလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။

ထၢမ်။    ။ဢေႃႈၶႃႈ ပေႃးၼႆ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈထၢမ်သေ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇႁူႉၼၼ်ႉ လုင်းႁဝ်း ၶႂ်ႈထႅမ်လၢတ်ႈသင်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။    ။ ဢမ်ႇမီးသင်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပိူင်လူင်တႄႉ ထုၵ်ႇႁူႉဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် မူႇလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်။ တေလႆႈပႃးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်းမူတ်း။ တေလႆႈပႃးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတင်းမူတ်း၊ တေလႆႈပႃး တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ၊ တေလႆႈပႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ လိုၼ်းသုတ်းတေလႆႈပႃးၸုမ်း NGO ။ ပေႃးႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းဢၼ်ၼႆႉမႃးတႄႉ တေပဵၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ။ ၶႆႈဝႃႈၼႆၵူၺ်း။

*** ဢေႃႈၶႃႈ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်း တွပ်ႇပၼ်လႄႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း