Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇသီႇပေႃႉ 40 ပၢႆ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်တႃႇၶိုၼ်းပူၵ်းပွင်

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 40 ပၢႆပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးလႆႈႁိမ်းၸမ်ပီ ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မႆႈၸႂ်တႃႇမိူဝ်းပူၵ်းပွင်ႁိူၼ်းယေးဢၼ်လူႉၵွႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း၊ တႃႇမိူဝ်း ယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ သမ်ႉမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 40 ပၢႆ လင်ၶႃးႁိူၼ်း 13 လင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ႊ(လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ်) 2021 ။  တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  မီးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 10 လိူၼ် ။ ႁိူၼ်းယေးသုမ်ႉသိုင်ႇဢၼ်ၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ  လူႉၵွႆ  မွၵ်ႈ 10 လင် ၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းမႄးၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁိူၼ်းယေး  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ ဢၼ်မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇသေလူႉၵွႆ 9 လင်ၼၼ်ႉ တႃႇလင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆ မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေမိူဝ်းၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးပူၵ်းၶိုၼ်းယေးၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း ၵူႈလွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉလွင်ႈၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်း ယူႇသဝ်း ႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇတေ ၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးႁိူၼ်းယေး၊ တႃႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ႁႂ်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တႃႇတေမိူဝ်း  ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈ ၵေႃႈ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  ၼႆယဝ်ႉ။  

“ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမိူဝ်းတီႇၽဵဝ်ႈ မိူဝ်းတူၺ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယူႇ။ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈယုမ်ႇၸႂ်ဝၢင်းၸႂ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႇသင်ယဝ်ႉၼႆ တေ ဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလႆႈၶၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်မႃးတင်းႁိုင်လႄႈ တႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်း  ၸုၵ်းမၼ်ႈၶိုၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႆႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။  ၸူဝ်ႈပႆႇၸုၵ်းမၼ်ႈ ပႆႇၵႂႃႇႁႃလႆႈသင်ၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ  ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ယႃႈယႃ လႄႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ႁိူၼ်းယေး ငိုၼ်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၽွင်ႈၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 40 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ  ။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2021 မႃး RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ၊ ၶျွင်းသူင်ႇလႄႈ တႃႈတေႈ လႆႈဢွၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ၊ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆးသမ်ႉ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၸေႈဢႅၼ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 ပွတ်းတွၼ်ႈဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင် ၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်းရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇထိုင် ၵူၺ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈ တၢင်းၼမ်ႉ တၢင်းႁိူဝ်းၵူၺ်း။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း