Friday, March 31, 2023

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး သီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ

Must read

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းသိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတုၵ်ႉယၢပ်ႇ ၽွင်းပီမႂ်ႇတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/12/2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2021 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈဢႅၼ်ႇပူႇတႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈတိုင်းတဝ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ၸိူဝ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းသိူဝ်မႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ၶဝ်မႃးသေ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် လႆႈယၢပ်ႇၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းပီမႂ်ႇတႆးႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈတီႈၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇ တႃႇသွင်ဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်သွင်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸေႈဢႅၼ်ႇပူႇတႃႇ လင်ႁိူၼ်း 77 လင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈတိုင်းတဝ်း လင် ႁိူၼ်း 30 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတုၵ်ႉယၢပ်ႇ ၽွင်းပီမႂ်ႇတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/12/2021

ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ လႆႈတၢမ်တူဝ် လူင်းၸွႆႈၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်း ပၢင်ႇဢူႈ၊ ၸုမ်းမဵတ်ႉတႃႇၽွင်ႇတေးသျိၼ်းလႄႈ ၼၢင်းမုၼ်းမုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင် တီႈလႆႈၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ထူဝ်ႇလိူင်၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ ၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်ႈ၊ ၵွၼ်ႈသီ၊ မႆႉထူဝ်းၶဵဝ်ႈ၊ လွင်ႈၼုင်ႈဝႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း