Saturday, June 15, 2024

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ 8 ၵေႃႉၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ မူႇလတန်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁူတ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း မိူင်းယႆ
Image: Minhtat Oo/ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈမိူင်းယႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/11/2021 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ မၢႆ 2 (အမက ၂) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ။ ႁူပ်ႉႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႇ 8 ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  လႄႈ လႆႈဢဝ်ၶဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈလၢႆလၢႆဢေႃႈ ဢၼ်ႁူပ်ႉႁၼ် ၶဝ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ။ တင်းမူတ်း  တေမီးမွၵ်ႈ 8 ၵေႃႉၼႆႉၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမူတ်း ယဝ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊ ဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး 55 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း 29 ၸႄႈဝဵင်း။ သွၼ်ႇပႃး ၼႂ်းဝႃႉ တၢင်းမိူင်းလႃး။

သင်ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆ သမ်ႉတေယၢပ်ႇတႃႇ ပၢႆးပၺ်ၺႃႇၶဝ်။ သင်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈယူႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ လႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃ။ ၸိူဝ်းဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၼၼ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၶိုၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယႆတိတ်းၸပ်း 364 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 317 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 41 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းယႆ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း