Tuesday, October 3, 2023

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယႃႉ ႁူဝ်ႉၶႄႇ ဢၼ်ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆး

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈ ႁူဝ်ႉဢၼ်ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆး လွမ်ႉၶဝ်ႈမႃးမွၵ်ႈ 50 ထတ်း/ ပေႇၼၼ်ႉ   ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇၶမ်း ၵႂႃႇယႃႉႁူဝ်ႉဢၼ်ၶႄႇၶၢမ်းလွမ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလိၼ်မိူင်းတႆး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 240 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်  ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈ ႁူဝ်ႉ ဢၼ်ၶႄႇတိုၵ်ႉမႃးလွမ်ႉႁဵတ်းမႂ်ႇ ၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလိၼ်မိူင်းတႆးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်း သွင်ဝၼ်းၼႆႉ။   

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 ၼၼ်ႉ ၶႄႇၶဝ်မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းဢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈ ဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် မွၵ်ႈ  240 ၼႆႉ ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်လွမ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလိၼ်ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်းႁဝ်း ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းၶႄႇ – မိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၾၢႆႇ တေလႆႈယၢၼ် ႁူဝ်ႉၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႃႇ 30 ထတ်း/ ပေႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းသေ   ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆးမႃး တၢင်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးဢဝ် ၸွမ်းပိူင်သွင်မိူင်းဝႃႈၼႆၸိုင် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆး – မိူင်းၶႄႇ ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈယူႇ ၸမ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ/ ႁူဝ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇ 30 ပေႇ၊ တီႈပၢင်ႇ ၶမ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ႁူဝ်ႉလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ဢၼ်ၵဝ်ႇတႄႉ မီးဝႆႉယူႇ ၶဝ်သမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈႁူဝ်ႉၼၼ်ႉသေ ပၵ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉထႅင်ႈ 50 ပေႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉ ၶဝ်လွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းဢၼ်မႂ်ႇၼႆႉၵႂႃႇ တၢင်းယၢဝ်း တေမီး မွၵ်ႈ 2 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်ႇၶမ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း   ႁဵတ်းလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး တီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း/ ၸႄႈတွၼ်ႈ ဝႆႉယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလူင်းမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ယူႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉမႃး ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆးမႃးထႅင်ႈသေ ဢမ်ႇၵႃး ပၢႆလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈဝႃႈ သင်ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႇ ၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

ၼႂ်းပီ 2021 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ်ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆး ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း လၢႆလၢႆတီႈလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း