Saturday, July 13, 2024

ၵၢတ်ႇၽိတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႇသႃဝဵင်းပၢင်လွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ဝဵင်းပၢင်လွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းမီးၵူတ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ်ဝဵင်းၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉ ၵၢတ်ႇၽိတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီလႄႈဢွၼ်ၵၼ်လၵ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တိတ်းၸပ်းလၢမ်းၽႄႈၸူးၵၼ်ထႅင်ႈ။

ၵၢတ်ႇပၢင်လွင်း
Photo CJ- ၵၢတ်ႇၽိတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း 18/10/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2021 ၵၢတ်ႇၽိတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ဝဵင်းပၢင်လွင်း   ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵၼ်ၼမ်  ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသိုဝ်ႉၸၢႆႇတႃႇလူႇတႃႇၵိၼ် တႃႇၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ ၸွမ်းၾိင်ႈၸွမ်းထုင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်လွင်း လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၵၢတ်ႇၵိုၼ်းႁႅင်းဝႆႉလႄႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉသမ်ႉ ၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်းၸွမ်း ဝၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ် လူမ်းမႆႈ ၊ ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈ တူမ်းသူပ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်လွင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းသေ ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇယဝ်ႉ ဢဝ်ၽႃႈတူမ်းသူပ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၵေႃႈမီး။ မၢင်ၸိူဝ်းၸၼ်ၽႃႈတူမ်းသူပ်းလူင်းမႃးသႂ်ႇဝႆႉတီႈၵၢင်း  ၊ ဢမ်ႇတူမ်းသူပ်း ၶူးၼင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်လႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းဢေႃႈ”- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢတ်ႇပၢင်လွင်း
Photo CJ- ၵၢတ်ႇၽိတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း 18/10/2021

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ တိတ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်းၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18 ဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 14 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 18 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 1,800 ပၢႆ၊ လူႉတၢႆ 18 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း