Wednesday, June 19, 2024

COVID-19 ၽႄႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၽႄႈ၊ ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ပိၵ်ႉထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ႁၢမ်းၵၢၼ် ၊ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ  ။

ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ဝဵ်းၵဵင်းမႆႇ ပိၵ်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း

 တႄႇဝၼ်းတီႈ 8/10/2021 မႃး ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉ ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ၊  ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်း၊ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ/ၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 347 ၵေႃႉ  ၊ တေပိၵ်ႉၵၢတ်ႇတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးပၢင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈၵၢတ်ႇၼႆႉ ပိၵ်ႉၵႂႃႇၶၢဝ်းႁိုင်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢိုပ်းၶဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် လၢႆးဝၼ်းၵေႃႈၼမ်။ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ ပၼ်ငိုၼ်းယူႇ။ ၽွင်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸွႆႈ ၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သေ ၺႃးၸႂ်ႉယူႇႁိူၼ်း 14 ဝၼ်း ဝႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႉၶူဝ်းသူင်ႇၶွင်၊ ထူဝ်းလေႃႉ၊ ၶၢႆၽၵ်း၊ ၵိၼ်ၸၢင်ႈပႂ်ႉၶၢႆၶူဝ်း/ၶၢႆၵုၼ်ႇ၊ လုၵ်ႈလဵင်ႉၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်တႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ဝဵ်းၵဵင်းမႆႇ ပိၵ်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ သီလႅင်(ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလီမႆႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း) ဝႆႉ၊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉတႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ႁပ်ႉၸၢင်ႈထူဝ်းလေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝူင်ႈ ဝၢင်ႈၼႆႉ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေ ဢမ်ႇဝႃႈ ယႃႇပေလတ်း ၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼၼ်ႈမၼ်း ပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ သီလိူင်/ သီလႅင်ဝႆႉလႄႈ သင်ဝႃႈၵႂႃႇၼႆ တေထုၵ်ႇသင်ႇၵၵ်းတူဝ်ၵမ်းလဵဝ်  ။  ႁဝ်းပဵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈၵၵ်းတူဝ် 14 ဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ပေႃးၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ”  –  ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/10/2021 ၼၼ်ႉ ဝၼ်း လဵဝ် မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး  194 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ။ ပတ်းပိုၼ်ႉၵဵင်းမႆႇတႄႉ မီးၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် 1397 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း