Thursday, July 25, 2024

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 80 ပၢႆလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

Must read

 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးထိုင် 80 ပၢႆ   လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ။

Photo – ကမ်းလင့်လက်များလူမှုကူညီရေးအသင်း အောင်ဓမ္မာရုံ နောင်ပိန်- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၼွင်ပိင် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေလူႉတၢႆမိူဝ်ႈၼႆႉ 6/7/2021

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လူင် ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃး ၸွႆႈၵၼ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ၊ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။ ဝၢႆး သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်း ဢႃႇၼႃႇ မႃး  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် မေႃယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ 3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈ ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပေႃးတေၸႂ်ယႂ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် မိူၼ်ပီၵၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၶႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵွပ်ႈၼႆယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ် လုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီး  ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆတႅတ်ႈတေႃးမိူၼ်ပီၵၢႆ၊  ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမႃးတိတ်းၸပ်းၼႂ်းဝဵင်းဝႆး၊  ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo – ကမ်းလင့်လက်များလူမှုကူညီရေးအသင်း အောင်ဓမ္မာရုံ နောင်ပိန်- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ်ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

“မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇသုၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႃႈတီႈၽႂ် ၼႃႈတီႈမၼ်း ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တႃႇႁႄႉၵၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၵႅတ်ႇၶႄယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်လူဝ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယူပ်ႈယွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႄႉ တႄႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 3/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵၢတ်ႇလူင် လႄႈ တင်းႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ယႅမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသမ်ႉ သင်ႇပိၵ်ႉ ဢိုတ်းသေတႃႉ   ႁူင်းႁဵၼ်း သမ်ႉ ပႆႇမီးၶေႃႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈဢိုတ်းပႅတ်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇဝႆႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းမိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈၶႃႈ။  ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉပိုတ်ႇယူႇ။ ၵၢတ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉၼႆ လီဢၢမ်းၶႃႈဢေႃႈ လၢႆးႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ”-  ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3 ၼႆႉမႃး တေပိၵ်ႉဢိုတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 80 ပၢႆ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် 2 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း