Sunday, July 21, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းသဝ်ဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းသဝ် ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈ ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း လႅၼ် လိၼ်တႆး – ထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းတိုၼ်းၶိူဝ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းသဝ်ၵျွင်းမႂ်ႇ ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း လႅၼ် လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝၼ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပူၵ်းသဝ်ၵျွင်းယဝ်ႉလီငၢမ်း။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေမုင်းလင်ၶႃး ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေၵေႃႇဢုတ်ႇမၼ်းၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇဢုတ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တႃႇ တေၵေႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းပႆႇပေႃးလႄႈ တေလူင်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉပႆႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေ မုင်းဝႆႉဢွၼ်တၢင်း”-  ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၵၢၼ်ႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ တႃႇႁဵတ်းဝတ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁပ်ႉတေႃႇထိုင် ႁဵတ်းဝတ်ႉယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ႁဵတ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇယူႇၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ ဢေႃႈ”-  ၸၢႆးဝၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶႂ်ႈႁွမ်းလူႇ ႁွမ်းတၢၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉၸွႆႈၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 099 237 6672, 065 451 8633 (မၢႆၾူၼ်းထႆး) လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း