Saturday, July 13, 2024

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးတီႉ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉ ၺႃးတီႉ၊ ပလိၵ်ႈသိုပ်ႇလမ်းၸွမ်းၶိူဝ်းၶၢႆႇ တီႉလႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ။

Image: CCDAC Myanmar/ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း  ၵႃး Honda Fit  ဢၼ်ၸၢႆးယွတ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် (ဖန်မင်ကျေးရွာအုပ်စု) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ႁေႃႈမႃး၊ တီႉလႆႈ ယႃဢႆႊသ် 1 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ၵွင်ႈပွတ်း 1 လဝ်း၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ 1 ဢၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 5 လုၵ်ႈ  ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ပလိၵ်ႈလႆႈသိုပ်ႇလမ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၸွမ်းသၢႆ လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုဝ်ႉမႃးတီႈဢၢႆႈၶၢဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင်  ၼႆလႄႈ ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်းဢၢႆႈၶၢဝ် ဝၢၼ်ႈ ၵႅဝ်ႈလူင်ထႅင်ႈ။  ထူပ်းႁၼ်တီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ16.9 သႅၼ်မဵတ်ႉ၊ ယႃႈမႃႉ ပဵၼ်ၽွင် 58 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ဢႆႊသ် 87.9 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 23.1 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ၶိူင်ႈ တူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ဢိၵ်ႇပႃး မၢၵ်ႇပွမ်း  1 လုၵ်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉ ၸိုၼ်း ယၢမ်းတင်းၼမ် တၢင်းလင်ႁိူၼ်းလႄႈ တႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်း။   ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇတီႉလႆႈသေၵေႃႉ  ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ယၢမ်းလဵဝ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈလႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈ ၸွႆႈတြႃးဝႆႉ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း