Saturday, July 20, 2024

ၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ တေပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်းႁွပ်ႈသွင်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈလၢႆ ပုၼ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်းဝိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႄႇဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ။

IPRD Lashio/ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2020 ၶွမ်ႊမတီႇ ၵုမ်းၵမ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တင်ႈလၢၼ်ႇႁႅတ်ႉဢိုတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ သင်ႇဢိုတ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ  ႁူဝ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

- Subscription -

ဢူးဢႃႇၵႃႇလိၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ – တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတေမီးပလိၵ်ႈ ၶဝ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပွၵ်ႉဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶဝ် မႃးပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈၵဵတ်ႉၼၼ်ႉယူႇ။ ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ဢမ်ႇ မီးၽႂ်ပႂ်ႉတီႈၵဵတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆ မီးၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းမူႇၸေႊ လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းလႅပ်ႈဝဵင်း (မြို့ရှောင်လမ်း) တႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လတ်းတူဝ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဝႄႈဝဵင်းဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်လူင်၊ ၵႃးလူင် လႅၼ်ႈ လႅၼ်လိၼ် တႆးၶႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႈၵိၼ်ၶမ်ႈ လႅၼ်ႈၵႃးၵိၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ – ၵုၼ်လူင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႊၼမ်ႉၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ တေႃႇလႃႈသဵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်ႉယၼ်း၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းယႆ သီႇပေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်။

သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယူႇ။ ဝၢႆးသေ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ဢွၵ်ႇမိူဝ်းတၢင်း သႅၼ်ဝီတႄႉ ပၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်းယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း