Tuesday, June 18, 2024

ယွၼ်ႉသင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

Must read

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ယွၼ်ႉသင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၶႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
Photo:by Hurn Kayang facebook/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ NRPC သုၼ်ၵၢင်ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၾၢႆႇႁႃလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးပၢင်ၵုမ်ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်လႄႈၵူၼ်းႁေႈႁူထွမ်ႇတူၺ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

- Subscription -

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်း NLD ၼႆႉ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 5 ပီမိူဝ်းၼႃႈယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁၼ်ၸွမ်းယူႇ၊ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်းဝႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇ EAO ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ ဢၼ်တင်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈၸုမ်း PPST ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 25 လႄႈ 26 ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (online) ၵၼ်သေယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၽိုၼ်လိၵ်ႈ လွင်ႈယွင်ႈယေႃးထိုင် NLD ဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ပိူင်းၼႄပႃးၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈပေႃးမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းႁိုင်သေယဝ်ႉ လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၼႂ်းၼႂ်း တေႁူမ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၵႂႃႇၼႆ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈပိုတ်ႇပၢၵ်ႈၼႄဝႆႉ။

တီႈၼႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD တေသိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ 5 ပီယဝ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2015 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ယူႇတီႈ NLD ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မႃး ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈတေမီးလွင်ႈတၢင်းလၢႆလၢႆဢၼ်ယူႇ။

NCA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းပူၺ်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ မိူဝ်ႈ 2009 တေႃႇထိုင် 2015 ၼၼ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးၵၢၼ် NCA သေယဝ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလုင်းတဵင်းၸဵင်ႇၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းလူၺ်ႈတင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်သေယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ပေႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လူၺ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း၊ ဝႃႈတႄႉမႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆ တေႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယူႇ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း AA ရၶႅင်ႇ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉလႄႈ ပလွင်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိုတ်းဝဵၼ်ႉဝႆႉလႄႈ ထိုင်တီႈဢမ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းမႃး။ ဢိင်ၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈ ၸင်ႇတေဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈပႃး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ All inclusive ၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈယိုတ်းၸိူဝ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈမီးမႃး။

ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၽိူဝ်ႇဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ သုတ်းဝၢႆးၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢၼ်မႃးသိုပ်ႇထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် NLD ၊ ယူႇတီႈ NLD ၼႆႉ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းၵေႃႈတေမီးယူႇ 3 လွင်ႈ။ 1.ၸုမ်းၸၢဝ်းၸိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁူမ်ႈမိုဝ်းလူၺ်ႈတင်း NLD သေ သၢၼ်မိုဝ်း လူၺ်ႈတင်း NLD သေယဝ်ႉ ၶိုင်သၢင်ႈလွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း တေၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ 2.ၸုမ်းၸၢဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈသမ်ႉဢမ်ႇပဵၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ SSPP ႁိုဝ်ႉ၊ ပီႈၼွင်ႉဝႃႉႁိုဝ်ႉ၊ မိူင်းလႃး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸမ်မႃးၽိူၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈလူဝ်ႇႁွင်ႉႁူၺ်းပႃး။ 3.ဢဝ်ၸဵမ် KIO ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးၸဵမ်တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပလွင်ႈၶဝ်၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉၶဝ်၊ AA ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တိုၵ်းတေၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်တေလႆႈၶတ်းၸႂ်ၼႆ မၼ်းတေမီးယူႇၼႃႈၵၢၼ် 3 တွၼ်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းသၢမ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇသမ်ႉထိုင်တီႈဢွင်ႇမၢၼ်မႃးၶႃႈႁႃႉ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၼႆတႄႉ တေႃႉတႄႉဝႃႈဢမ်ႇၵိုတ်းၸိူဝ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈလုမ်းလုမ်းသေ တူင်ႉယူႇယွၵ်းယွၵ်းၵူၺ်း။ တီႈၼႆႈ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ မၼ်းတေမီးလၢႆလွင်ႈယူႇ၊ ၶဝ်တင်းၼမ်ႁၼ်ထိုင်တႄႉ တေၼႄးဝႃႈ 1 တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်း တိူဝ်းဝႆႉၸႂ်ၶဵင်ႈၶႅင်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ လူႉယၢႆႈၼႆၵေႃႈ မီးၶေႃႈထတ်းသၢင်။

ၶေႃႈတီႈ 2 တၢမ်တူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်တေႃႇ NCA ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်တေႃႇလၢႆးၵၢၼ် NCA ။ ၶေႃႈတီႈ 3 ၵေႃႈ တၢမ်တူဝ် NLD ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႉၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်တေႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸဵမ်ပိုင်း ၼႆၵေႃႈလႆႈဝႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း 3 ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်လႆႈတေႃႇသူႈယူႇၼႆ တင်းၼမ်တႄႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။

ပေႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမႃးသပ်းသေးတူၺ်း တီႈဢၼ်ဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်း တိူဝ်းဝႆႉလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈတႄႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁၼ်ၸွမ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်း ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉယဝ်ႉသမ်ႉ လွၵ်းၸုၵ်းၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉႁၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး၊ တႄႇတီႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 12 Mr. Sasakawa ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶွင်မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ မႃးၶဝ်ႈလႅၼ်ႈပၼ်ၼႂ်းၵႄႈမၼ်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ AA တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ တင်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁၼ်လီၵၼ်ၶိုၼ်းမႃး၊ ထိုင်တီႈပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ပွႆႇႁႂ်ႈတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉၶူဝ်းၶွင်သေဢမ်ႇၵႃး ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်သွင်ၸုမ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

တီႈဢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ 1 ပိူဝ်ႈတႃႇၶိုင်ပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ဝဵၼ်ႉဝႆႉ 9 ဝဵင်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ။ 2 တႃႇတေပိၼ်ႇပႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈထႅင်ႈယႂ်းယႂ်း။ 3 ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးယူႇ 3 မိုၼ်ႇပၢႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈႁၼ်ပဵၼ်မီးမႃးၼႆလႄႈ တေလႆႈဝႃႈၼႂ်းၵႄႈ AA တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇလႄႈတင်း တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈလီၵၼ်မႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တေလီမႃးယဝ်ႉၼႆ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပႆႇဝႃႈလႆႈသေတႃႉၵေႃႈ ႁၼ်ငိူၼ်ႈငဝ်းမၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေသုတ်ႉၸမ် ၸူးၵၼ်လႆႈယဝ်ႉၼႆတႄႉ ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။ ဢမ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေၵိုတ်းလိုဝ်ႈပေႃးၵၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈလီၸိုဝ်ႈလီသေ ၸင်ႇတေၶိၼ်ႁဵတ်းၵူၺ်းႁႃႉ ၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၵွၼ်ႇ။

ၵူၺ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ/ၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈသင် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ/တဢၢင်း ၶဝ်လႄႈသင် ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးသေဢမ်ႇၵႃး တင်း AA ၵေႃႈလႆႈႁၼ်ထုၵ်ႇမေႃ ပေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်မႃးတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈလႆႈဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လၢႆႈႁူဝ်ၶွၼ်ႉမၼ်း လၢႆႈလွၵ်းလၢႆးၵႃႈမၼ်းယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈထတ်းႁၼ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉၶေႃႈတီႈ 2 ဢၼ်ဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်တေႃႇ NCA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈ NCA ၼႆႉ ႁဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇႁပ်ႉ ႁဝ်းတိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းဢိူဝ်ႈ ၼႆတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ဝႃႈဢွၵ်ႇမႃး၊ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ်ၼႆႉ ၵူၺ်းဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် All inclusive ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း တူၵ်းလူင်းႁူမ်ႈၵၼ် မိူဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်၊ ယဝ်ႉၶေႃႈတီႈ 2 ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမူၼ်ႉမႄးယူင်ႉၶၢပ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း (Frame work of political dialogue) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမူၼ်ႉမႄးသေ ၸင်ႇတေႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃး။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၼႂ်း NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ (ၶွႆးမထွတ်ႉယ)ၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်မႃးဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇတူၵ်ႇၼႆလႄႈ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ပၼ်ႁႃ။

ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လႃးလႃးၼႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ (လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း) တီႈပွင်ႇတႄႉတေဝႃႈ ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပိူင်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇမူၼ်ႉမႄးၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးလၢႆလၢႆဢၼ် ဢဝ်ၸဵမ်တပ်ႉမတေႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးလၢႆလၢႆသိပ်းတွၼ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတွၼ်ႈၵေႃႈၶႂ်ႈပဵၼ်တေပဵၼ်၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉၵူၺ်းၵႂႃႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးလွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပိူင်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် DDR ႁိုဝ်ႉ၊ ပွင်ႇဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈဢိူဝ်ႈ ၶေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်တင်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသင်၊ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ် ၼႃႈတီႈဢၼ် ၶႅၼ်ႈၵၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Demarcation ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇတႅပ်းတတ်းလႆႈ၊ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် တေလႆႈယူႇဢွင်ႈလႂ် တီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်း ပႆႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးလိူင်ႈမီးလၢဝ်းမႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၸၢင်ၸႂ်၊ ၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်မႃးယူႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း တီႈပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉ ၽွၼ်းပၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈၸႄႈမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈမီးယူႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ၶွင်ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း၊ ဢၼ်ၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ State constitution ၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၶဝ်သမ်ႉၵူၺ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် State basic law ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းသေ မႃးလိင်ႉမႃးလႅၼ်ၵၼ်၊ ယႃႇဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁဵတ်းပဵၼ် ၶေႃႈတင်ႈမၼ်းသေ လဵၼ်ႈၵဵမ်ႊသ်တေႃႇၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမၼ်ႈၸႂ်ၸွမ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမူၼ်ႉမႄးၵႂႃႇ ၼႆတႄႉၵေႃႈ မၼ်းတေၸၢင်ႈႁႃလီၵၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆးၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၶေႃႈတီႈ 3 ဢၼ်ဝႃႈ တၢမ်တူဝ် NLD ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႉၵၢၼ်၊ ၸဵမ်ပိုင်းၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်တေႃႇ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ၊ တၢမ်တူဝ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆႉ မိူဝ်ႈမၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၽူႈၶတ်းၶၢၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပႃႇတီႇ (အတိုက်ခံ)ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇသူပ်းမႃးဝႃႈ NCA ၼႆႉ ယႃႇပေၽူမ်ႈၼႅတ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇတၢမ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉသမ်ႉ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈဝႃႈ NCA ၼႆႉ တၵ်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵူႈၽႂ်ၶိင်းမၼ်း ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးၼႆၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းပိၼ်ႇသေလၢတ်ႈမႃး။ ၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ် NCA တႄႉတႄႉမီးမီး။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်း NLD ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၵေႃႉလႂ် သူၼ်ၸႂ်သူၼ်ၶေႃးသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ်တင်းၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်၊ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သမ်ႉ မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ဢီႈသင်၊ ဢၼ်ၶဝ်သွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ဢၼ်ၶဝ်သွင်ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၵၼ် ၵွင်လင်တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်၊ လၢႆးဢၼ်တေၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းသမ်ႉ တေမီးဢီႈသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၽႂ်သေ သူၼ်ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး။

ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၽိူဝ်ႇမႃးတင်ႈ NRPC ယူႇတီႈတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းတေၸွႆႈၵၢၼ် လၢႆးၵၢၼ်မၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢမ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း မီးၶေႃႈၸီႉသင်ႇဝႆႉဝႃႈ တေလႆႈၽိမ်းၸႂ်ႉၽိမ်းၸၢႆႇ ဝႃႈၼၼ်ဝႆႉလႄႈ ငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈလႂ်မၼ်းၼၢင်းၸီႉၸမ်ႈ မိူဝ်ႈလႂ်မၼ်းၼၢင်းပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉမီးမႃးလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈၼႃႈၵၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈမႃး။

ၵမ်းၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ Peace commission ဢၼ်ဝႃႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ တၢမ်တူဝ်ႁူဝ်ၼႃႈမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶူးမေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇယၢမ်ႈယူႇၼုၵ်းထုၵ်းထူႁူဝ်ၼႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်မႃး၊ လွင်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇယၢမ်ႈၸိမ်းတူၺ်း လႅမ်ႉတူၺ်းမႃးသေပွၵ်ႈၼႆလႄႈ ၽိူဝ်ႇမႃးသၢင်ႈလွင်းငမ်းယဵၼ် တေႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵူမ်ၵဵဝ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇပဵၼ် Harmony ၵၼ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေ ၼႃႈၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈမႃး ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၼႂ်းသၢမ်ၶေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ 1 ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ မၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်။ 2 ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်တေႃႇ NCA ။ 3 တၢမ်တူဝ်ၸုမ်း NCA ၼႆႉ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇပေႉၵၢၼ် ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်တေႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းၼႆႉ ပႆႇၸႂ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ မိူဝ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵုမ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈလႆႈဢီႈသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈငၢႆႈငၢႆႈၵေႃႈမၼ်းတေပဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ Federal Union ၼၼ်ႉ။ ပေႃးၼႆ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇဢႃႇၼႃႇၵၼ်၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇ ငိုၼ်းၶွၼ်ႇလႄႈတင်းၶူဝ်း ႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသင်၊ ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶဝ်ႈၶိုင် တမ်းဝၢင်း ၸတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ 3 ၶေႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈ NLD တိုၼ်းဢမ်ႇမီးဝႆႉၽႅၼ်ၵၢၼ် တမ်းဝၢင်းၼႅၼ်ႈၼႃ၊ ယူႇတီႈၶဝ်ဝူၼ်ႉဝႆႉထႃႈၼႆၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉၼႆၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ပိူၼ်ႈဝႃႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊလႄႈၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈၾႅတ်ႊၻရႄႊၸွမ်းၵူၺ်း၊ ပိူင်ၵၢၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ယူႇတီႈ NLD ဝၵ်ႉငမ်ဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉဢိူဝ်ႈ ၼႆၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈတမ်းၼႄလႆႈ ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ပေႃးယုမ်ႇယမ်မၼ်ႈၸႂ်။

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းပဵၼ်ၽၵ်းၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ၽိူဝ်ႇမႃးတူၺ်းလၢႆးၵၢၼ် ပၢင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼႆႉ ထိုင်တႃႈလႂ်ၵဵဝ်ႇတႃၼၼ်ႉ ၵူၺ်း၊ ဢၼ်ဝႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႅတ်ႈၼႅတ်ႈသေ တမ်းဝၢင်းႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးမႃး။ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၸုတ်ႈယွမ်း လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ပဵၵ်ႉသမ်ႉႁဝ်းၶႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်တႄႉ ၽၢၼ်ႉႁႃႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်း မီးယူႇ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ႁွင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Federal Union ဝႃႈၼၼ်ယူႇ သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၶေႃႈႁွင်ႉႁဝ်း မိူၼ်ၵၼ်သေတႃႉၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ၵူၼ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်လႄႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းၵႂႃႇႁွႆႈလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ ယင်းတေလႆႈထတ်းသၢင်ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။

တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ မီးမႃးလွင်ႈၶဝ်ၵႂႃႇမႅၼ်ႈႁွႆႈလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵျွင်းဢူး ၽၵ်းၵႃႇၼႆႉ ၸွင်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ၊ ၸွင်ႇမၼ်းၵႂႃႇထုၵ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇမီးပႆႇႁၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶိူဝ်းလႂ်ႁဵတ်းလႆႈၵွၼ်ႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်တင်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈမႃးၶဝ်ႈၶိုင်ၵၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ႁွႆႈလဵဝ်ၵၼ် ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၼႄလႆႈၸႅင်ႈလႅင်းၸင်ႇ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇၼႃႈယူႇ ဢမ်ႇဝၢႆႇတူၺ်းတၢင်းလင်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶိုၼ်းႁူႉတူဝ်ဝႃႈ လၢႆးၵၢၼ်ၶဝ်ၽိတ်းၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းပိူင်းထွင်ႇၼႄၵၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

4/12/2020

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း