Saturday, July 20, 2024

ပီမႂ်ႇတႆးပီၼႆႉတီႈမိူင်းၼၢႆး တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ပွႆး၊ တေၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇတႅမ်ႈမူႇလိၵ်ႈၵၼ်

Must read

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တေထိုင်ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Sai Mg Gyi : ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးတီႈမိူင်းၼၢႆး မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2019

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းၼၢႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ မၢႆတွင်းမူႇလိၵ်ႈၵၼ် တႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 40-50 ၵေႃႉ။ တေၸတ်း တီႈပၢင်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ် ဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ယၢၼ်ဝဵင်း 7 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ပီႈၸၢႆးလူင်(ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး) ၽူႈဢွၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ပီၼႆႉ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်တႄႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ။ တေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမူႇလိၵ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းၼၢႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸတ်းမႃး ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉ တွၼ်ႈပီ မႂ်ႇတႆးၶပ်ႉတၢမ်းၵၼ်မႃး မီး 36 ပီပႃးပီၼႆႉယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၶၢတ်ႇသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶေႉမူႇလိၵ်ႈၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Sai Mg Gyi : ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးတီႈမိူင်းၼၢႆး မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2019

ၼႂ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမူႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မူႇလိၵ်ႈ ဝွၵ်း၊ ၸိူင်းပွတ်း၊ လိၵ်ႈပွင်၊ လိၵ်ႈထွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးၵၢၼ်တွၼ်ႈသူး ရၢင်းဝလ်း သူးထီႉၼိုင်ႈ၊ ထီႉသွင်၊ ထီႉသၢမ်လႄႈ သူးၼမ်ႉၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမူႇလိၵ်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 11 မူင်း လူဢၢၼ်ႇတၢၼ်ႈၶႆႈၶိုၼ်းဝွၵ်း၊ လိၵ်ႈပွင်ႈ၊ လိၵ်ႈထွင်လႄႈ ၸိူင်းပွတ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 3 မူင်းသမ်ႉ တေတွၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်းသေ ထွမ်ႇတြႃးပီမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပိူင်ၵၢၼ်ႁပ်ႉမူႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပိုတ်ႇႁပ်ႉၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/11/2020 တေႃႇထိုင် 8/12/2020 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း