Saturday, July 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 90 ပၢႆ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 90 ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ၼႆယဝ်ႉ။

Image: ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ/ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶဝ်ႈၸူးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ(17/11/2020)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး မွပ်ႈသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်တၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ) တင်းမူတ်း 93 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇမိူင်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တင်း မူတ်း 93 ၵေႃႉၶႃႈ။ ၼႂ်း 93 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတၢင်းပွတ်းမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ/ မၼ်းတလေး၊ ၸႄႈၵႅင်း၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။  လိူဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းရူတ်ႉၵႃးတေႃႉ သူင်ႇၸူး မိူင်းလႂ် မိူင်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ လႆႈၶဝ်ႈ  Q ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမူဝ်းၵူၵ်ႉဝိပတ်ႉသၼႃႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း