Sunday, May 26, 2024

ၸၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ၸူမ်း ပႃႇတီႇ TNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်းပလွင်ႈ TNP ဢွင်ႇပေႉ တင်း 4 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းတဢၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်း ၸတ်းပၢင်ဢွင်ႇမၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – မိုင်းနိူင်ကဲ/ ၸၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ တီႈၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပႃႇတီႇ TNP ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ(လွႆ)တင်းၼမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ႁူမ်ၸူမ်း ဢၼ်ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး တင်း 4 ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ၊ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉတင်းမူတ်း ပႃးၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၸၢဝ်းပလွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 12 တီႈၼင်ႈ။

- Subscription -

မၢႆးၼၢႆႇၵေး ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတဢၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶမ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပႃႇတီႇTNP တီႈလႆႈ ဢွင်ႇပေႉမႃးၶႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ်ပိုတ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းသေၵႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ မီးပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းယႂ်ႇလူင်တႄႉ ဢမ်ႇၸတ်းၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း (1) ဢူးထုၼ်းၵျေႃႇ ၼေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ (2) ဢူးဢေးမွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 တင်း (3) တေႃႇဢၢႆသေႃးၸဵင်ႇ ၼေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၵေႃႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP ဢွင်ႇပေႉ 3 တီႈၼင်ႈ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ 3 တီႈၼင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇသဵင်မၢႆ 8 ၸႄႈတွၼ်ႈၼမ်ႉသၼ်ႇ 1 တီႈၼင်ႈ။ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇသဵင်မၢႆ 5 ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ 1 တီႈၼင်ႈလႄႈ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP ဢွင်ႇပေႉ တင်းမူတ်းလႆႈ 12 တီႈၼင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း