Sunday, June 16, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 2 သၢင်ႇသီႈလႆႈ 1

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွင်ႇပေႉ 3 တီႈ၊ သၢင်ႇသီႈပေႉ 1 တီႈ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တၢင်ႉယၢၼ်း

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 10/11/2020 ပွတ်းၼႂ်ပွတ်းဝၼ်း ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 08/11/2020 ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ပေႉ 2 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ပေႉ 1 တီႈၼင်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၽူဝ်းႁၢၼ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNDP) လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ-“တီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈပေႉ 2 ၵေႃႉ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းတင်း သၽႃးၸႄႈမိူင်း 2 ၵူၺ်းၶႃႈ၊ သၽႃး ၸႄႈမိူင်း 1 တႄႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းမူၼ်း ဢၼ်ယူႇတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP သေၶေႉၼၼ်ႉပေႉၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း မိူဝ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼႂ်ၼႆႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၸၢႆးၽူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ တႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ပဵၼ်ၸၢႆးလႅင် (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးဢွင်ႇၼႅင်ႇဝိၼ်း၊ တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸၢႆးၶမ်းမျၢတ်ႈ (ႁွင်ႉ)ၸၢႆးတဵင်း။ တႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း တၢင်ႉယၢၼ်း
ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈ 08/11/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင်ၶွင်ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵႂၢမ်းၶႂၼ်ဝႆႉဝႃႈ “တႃႇသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတိူဝ်းလိူဝ် ၽွမ်ႉသဵင်ပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းႁူဝ်သိူဝ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင် ႁဵတ်းသၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း တူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းၶေႃ၊ ႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်၊ ၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 2017 ႁူမ်ႈၵၼ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး တင်းမူတ်း 46 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်း 46 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း 28 တီႈၼင်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 14 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 3 တီႈၼင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထႅင်ႈ 1 တီႈၼင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း