Wednesday, July 17, 2024

မိူင်းတႆးမီး ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၢၵ်ႇပၢႆ ပွတ်းၸၢၼ်းၼမ်သုတ်း

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး  124 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၵမ်ႈၼမ်။

ၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊ ၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးပၢၵ်ႇပၢႆ။ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မီး 37 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း 78 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်းသမ်ႉ မီး 9 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း မီး 124 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းသေလူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇမီး 50 ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉမီး 60 ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း  ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

 လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 44,774 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 18,759 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 24,920 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1,095 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း