Saturday, July 13, 2024

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢၼ်ပႃးၸွမ်းၵႃးႁူဝ်သိူဝ်တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႃတူဝ်တၢႆပႆႇႁၼ်

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၵႃး ၸုမ်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner : ၸၢႆးၸိုၼ်ႈၶိူဝ်း ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၵႃးၸုမ်းသူၼ်းတုမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၊ ဢၼ်တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်း 18/10/2020

ၸုမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈၶိူဝ်း ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၵႃးၸုမ်းသူၼ်းတုမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၊ ဢၼ်တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ၼၼ်ႉ သေႃႉႁႃမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 22/10/2020 ပႆႇႁူပ်ႉႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး။  

- Subscription -

ၼၢင်းထူၺ်းမူင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉၶႃႈ။  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇႁၼ်ၶႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ်ၵႂႃႇသွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး ၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်တိူဝ်ႉၸႂ် တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၽေးဢုပၢတ်ႈ/ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ 1.ပႃႈသႅင်ႁိူၼ်းၶမ်းၸၢမ်ႇ ဢႃႇယု 46 ပီ၊ လုၵ်ႈယိင်း ၶိင်းလွႆႁိူင်း ၼၢႆးမႆၶမ်းပွႆး ယူႇပွၵ်ႉ ၵွင်းၼွင်။ 2.ပႃႈလႃႉၶိၼ်ႇ ဢႃႇယု 46 ပီ ၊ လုၵ်ႈယိင်း ၶိင်းမၢၼ်ႇဢိၼ်ႇဢႅၼ် ၼၢႆးမၢၼ်ႇဢိၼ်ႇဢႅၼ် ယူႇပွၵ်ႉၸၢၼ်း။ 3. ပႃႈၼၢင်းမူၼ်း ဢႃႇယု 43 ပီ၊ လုၵ်ႈယိင်းပူႇလွႆၺႃႇ ၼၢႆးလွႆသူၺ်ႇ ယူႇပၢင်ငႃႉ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸိုၼ်ႈၶိူဝ်း ဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇဢူး ပႃႈမျႃႉဢွင်ႇ ယူႇပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၵေႃႉလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။

Photo SNLD- ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ဝိၺၼ်ႇၶႂၢၼ်ငဝ်းၽူႈသူၼ်းတုမ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်လူႉသဵင်ႈယွၼ်ႉၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽွင်းလူင်းႁႃသဵင်

ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉၸေႊလၢၼ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူး တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈသူၼ်းတုမ် ၸိူဝ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈၵွင်းမူးၸဝ်ႈၼၢင်းမွၼ်းလႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵူႈၸႄႈဝဵင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ၽွင်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ်သဵင်ႁႃသေ ၸင်ႇတေလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ တဢၢင်း၊ ၼူၵ်ႉယုင်း၊ သၢင်ႇသီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမွင် ၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်း ၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း