Sunday, July 21, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ တၢႆဝႆႉ တူဝ်ပေႃးတူႇၼဝ်ႈ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ၊ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း၊ ထႅင်ႈၵေႃႉ ႞ သမ်ႉ တၢႆၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တူဝ်ၶဝ်ပေႃးလၢၼ်ႈ၊ ပေႃးတူႇဝႆႉ၊ တၢႆယွၼ်ႉသင် ယင်းဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈ တၢင်း။

Photo by – ပရဟိတ ချစ်မွှေး/ ႁၢင်းတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ပွၵ်ႉ 4 ၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းတီႈ 21/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ပႃႈပဝ်း ဢႃယု 57 ပီ တင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ဢႃယု 32 ပီ သွင်ၽူဝ်မေးၼွၼ်းၵွမ်ႇၵၼ်သေ လူႉတၢႆဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး။ ၼိူဝ်ႉၼင် တင်းသွင်ၵေႃႉ ပေႃး လၢၼ်ႈတူႇဝႆႉ တင်းသွင်။ ၶဝ်သွင်ၽူဝ်မေးၼႆႉ ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ပွၵ်ႉ 4 ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းလႆႈႁၼ် မႅင်းမူၼ်း မိၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတီႈႁိူၼ်းၵူၼ်း တၢႆၼၼ်ႉ တင်းၼမ်လႄႈ လႆႈဢဝ်ၶူဝ်းလႆၵၢႆႇၶိုၼ်ႈသေ ငွၵ်ႈတူၺ်းတီႈႁူးလႅင်း လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ပေႃးမဵၼ် တူႇတဵမ်ႁိူၼ်းဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢႆၶၢဝ်းလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ၽၵ်းတူႁိူၼ်းတႄႉ ၶၢတ်းဝႆႉတၢင်းၼႂ်းသေ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉ ၸွမ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လႅပ်ႈတေၵိၼ်ယႃႈမိူဝ်ႇသေတၢႆၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ပရဟိတ ချစ်မွှေး/ ႁၢင်းတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈသႃႇ ဢိူင်ႇပၢင် လူင်၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူဝ်တၢႆ ပေႃးပူၺ်ႇလၢၼ်ႈ တူႇဝႆႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတၢႆၽႅၼ်ၶေႃး တၢႆၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈ သင်တႄႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ၼိူဝ်ႉၼင်ပေႃးတူႇပေႃးၼဝ်ႈဝႆႉၶႃဢေႃႈ”– ၵူၼ်းပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၵၢၼ်တၢႆၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼမ်ႉတူႈ (မဵတ်ႉတႃႇသိၼ်ႇ ၼႃႇယေးၵူႇၺီႇမူႉဢႃႈ တိၼ်း) လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉတူႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း