Thursday, March 23, 2023

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိၸမ်ႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတိုၵ်ႉၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈယူႇ

Must read

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ပေႃႉထုပ်ႉ   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်ႊၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိၸမ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူၵ်းတႆးတိုၵ်ႉၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၽိုၼ်းတၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈ 5/10/2020

ဝၼ်းတီႈ 05/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  3 ၵေႃႉ   ၊ ၸီႉၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆး  RCSS/SSA  ပိူဝ်ႈတႃႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်။ထိုင်တီႈ ႁူဝ်တႅၵ်ႇ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ မႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉ   ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၸမ်ဝဵင်းၵူၺ်း ယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၽွင်ႈ၊  ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းယူႇၵႆဝဵင်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉယူႇ၊ မၼ်းဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း၊ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆး” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ၵေႃႉ 1.လုင်းၵႃႇတိၵ ဢႃႇယု 58 ၊ 2.ၸၢႆးၼူၺ်ႇ ဢႃႇယု 30 ပီ လႄႈ 3.ၸၢႆးၼေႇမိၼ်ႇတ ဢႃႇယု 30 ပီ၊ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆးႁိမ်းတိၼ်လွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ၵႂႃႇႁိုၵ်ႉၽႃႇၺႃးသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉလွႆတွၼ်း 9 ၵေႃႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉၼႄးဝႃႈၸိူဝ်းၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆလပ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) သူင်ႇမႃးၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ၼႆသေ  တီႉမတ်ႉ ၶဝ်၊ ဢဝ်ၽႃႈယၢင်ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃၶဝ်သေ ပိတ်ႉထိပ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ  ထိုင်တီႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်၊ လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၺႃးပေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း ၶဝ်တီႈႁိမ်းတပ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၼႄးဝႃႈသိုၵ်းတႆးပွႆႇမႃးၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေထဵတ်ႈထၢမ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉသမ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလႄႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဢိင်ၼိူဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းၵၼ်သေပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ႁဵတ်းတီႈၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မီးဢဵၼ်ႁႅင်း ဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်၊ ၶႃၸႂ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းဝႃႈ   မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လွင်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၽႃႇဝၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈၶိူဝ်းၼိုင်ႈ၊ မၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉၶဝ်ဝႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇ ၶဝ်ၶႅၼ်းလူဝ်ႇဝႆႉ ၸႂ်ၵႂၢင်ႈသေ ဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႅၼ်းလူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈပွင်ႇၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈလူးၵွၼ်ႇ” ၸၢႆးႁေႃသႅင် သပ်းၸႅင်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo:by RCSS ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် သၢမ်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ၸိူဝ်းၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉပဵၼ်လုင်းၵႃႇတိၵ (လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၶမ်းဢူး လႄႈပႃႈ ၶမ်းဢူး) ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉတီႈႁူဝ်မွၵ်ႈ 15 ၵမ်း၊ ၸၢႆးၼူၺ်ႇ (လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းသိင်း လႄႈ ပႃႈပိၼ်း) ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸွမ်းႁူဝ် 10 ၵမ်းလႄႈ ၸၢႆးၼေႇမိၼ်ႇတ (လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵႃႇတိၵ လႄႈပႃၶွင်ႇ) ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸွမ်းႁူဝ်လႄႈတူဝ်မွၵ်ႈ 15 ၵမ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈလွႆတွၼ်း ပဵၼ်တပ်ႉ ၶလရ 294 (ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈ တႃႈသၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ) တင်းတပ်ႉ ၶမရ 575 (ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၼႃးလေႃ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ)။

Photo:by SHRF ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈလွႆတွၼ်း လႄႈဢွင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

လွႆတွၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလမ်ႇလွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တပ်ႉလွႆတွၼ်း တီႈဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၵ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉပဵၼ်တပ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ပၵ်းယူႇ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ RCSS ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်၊ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈပုတ်ႈပၵ်းယူႇမႃးတေႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉႁိူၼ်း၊ ယႃႉႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ/သႅင်ႇ သေ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၼမ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵမ်းၵမ်းတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉတၢင်ႇၶိူင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶၢၼ်းမႆႉတႃႇလွမ်ႉတပ်ႉ မႄးတပ်ႉမႂ်ႇၼိူဝ်လွႆတွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း