Tuesday, June 25, 2024

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

Must read

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၢၼ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး။

Photo by Nang Hseng Phoo/ SHAN ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 17 ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/07/2020 ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 17 ၊ တီႈႁူင်းႁႅမ်း 21st T.G.I ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၊ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈ 08/11/2020 တၢင်းၼႃႈၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ပေႃးႁဝ်းဢွင်ႇပေႉမႃးၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း ပေႃးႁဝ်းဢွင်ႉပေႉမႃး 3 ထိုင် 4 ၵေႃႉၼႆ ႁဝ်းတင်းပႃႇတီႇဝႃႉ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ တဢၢင်း (လွႆ)၊ ထၼူႉ၊ ဢင်းသႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းႁဵတ်းဢူၺ်းလီၵၼ်ဝႆႉ မီးတင်းမူတ်း 11 ပႃႇတီႇ၊ ႁဝ်းမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ႁဝ်းၽွတ်ႈႁႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တႃႇပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁင်းၶေႃ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် 2 ဝၼ်းလုမ်းလုမ်း၊ တႃႇပႃႇတီႇ ဢူၺ်းလီ 11 ပႃႇတီႇ သမ်ႉတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝၼ်းသေ တေႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၸွမ်းၵၼ်- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်၊ လွင်ႈတၢင်းယုမ်ႇယမ်ၼႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ် (100%) ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ႁဝ်းၸင်ႇမႃးႁဵတ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႅၼ်းၽွင်းႁဝ်းၼႆႉ လိူၵ်ႈဝႆႉ 90% ယဝ်ႉ၊ လိူၼ်ၼႆႉ 20 ဝၼ်း လူဝ်ႇလႆႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေတၢင်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းပႆႇတၢင်ႇၵေႃႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႊတ် 7 ဝၼ်း မီးၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တီႈဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇသဝ်းၼမ် ဢၢၼ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တင်းမူတ်း 29 ဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 7 ဝဵင်း၊ ပွတ်းၸၢၼ်း 10 ဝဵင်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 12 ဝဵင်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူင်းၶၢင် 5 ဝဵင်း၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 34 ဝဵင်း၊ ပႃးၸဵမ်တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ – ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁဝ်းဢၢၼ်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၵမ်းပူၼ်ႉပီ 2015 ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵေႃႈ ၵမ်းၼႆႉပီ 2020 ၼႆႉႁဝ်းတေပဵၼ်ယဝ်ႉ၊ ပႃႇတီႇတႆးဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁႂ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး။ ႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉၶိုၼ်းမုင်ႈမွင်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၼႆႉ မီးပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁူႉႁၼ်မႃးယဝ်ႉ” လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ယုမ်ႇယမ်မၼ်ႈၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈ ပႃးၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝဵင်းဢၼ်ပႃႇတီႇဢူၺ်းလီ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈယွင်ႁူၺ်ႈ ပႃႇတီႇဢင်းသႃး လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတေဢမ်ႇလူင်း တီႈယွင်ႁူၺ်ႈ။ တၢင်ႇတီႈၵေႃႈ တီႈထၼူႉ၊ တဢၢင်း၊  ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ဝႃႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈ၊ ပဵၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ- လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး တင်းမူတ်း 58 တီႈၼင်ႈ။ လႆႈတီႈယူႇၽွင်းလူင် 6 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2015  လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ၊ ပဵၼ်တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း