Saturday, July 13, 2024

တီႉလႆႈယႃႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶၼ်ငိုၼ်း 6,600 သႅၼ်

Must read

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တီႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶၼ်ငိုၼ်းႁူၵ်းႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ။

Photo: by ၶၢဝ်ႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းတီႉလႆႈတီႈမၢႆးၼေႇမျိၼ်ႉဢွင်ႇ ႁိုဝ် မျိၼ်ႉဢွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/06/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:30 မူင်း၊ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ႁႄႉၵိုတ်းၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး 6 လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မၢႆးၼေႇမျိၼ်ႉဢွင်ႇ (ႁိုဝ်) မျိၼ်ႉဢွင်ႇ၊ ဢႃႇယု 28 ပီ ႁေႃႈမႃးၼၼ်ႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

တီႈၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ (ၽွင်ၶၢဝ်) 22 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းမွၵ်ႈ 6,600 သႅၼ်။ မၢႆးၼေႇမျိၼ်ႉဢွင်ႇၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ- ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈ 14/06/2020 ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းထဵတ်ႈထတ်း ၵၼ်ၵူႈဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတီႉၺွပ်းယႃႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉငိၼ်းၸွမ်း၊ ပေႃးၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၵေႃႈ ယႃႈၵမ်းၵမ်ၼႆႉတေၸၢင်ႈလုၵ်ႉတၢင်းၼိူဝ်လူင်း၊ လုၵ်ႉတၢင်းတႂ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးမၼ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၵိၼ်ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈႁေႃႈၵူၺ်း၊ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းပဵၼ်ၽႂ်”- ဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၵ်းပႂ်ႉယူႇဝႆႉ၊ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး၊ မီးၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ-သႅၼ်ဝီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵမ်းၵမ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၶိူဝ်းယႂ်း။ တင်ႈတႄႇ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်မေႊမႃးၼႆႉ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ၸႄႈဝဵင်း ၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပွတ်းလွႆမူၺ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်သႅၼ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမႃႉတင်း ယႃႈဢႆႊသ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း