Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း Brazil  တၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈသုင်လိူဝ် US ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း

Must read

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးတင်းႁိုင်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းပူၼ်ႉမႃး မိူင်း Brazil  မီးၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် 800 ၵေႃႉၵမ်းလဵဝ်လႄႈ    လႆႈဝႃႈတၢႆၼမ်လိူဝ်မိူင်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ။

Photo Credit to PPTV-လုမ်ၾင်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်း Brazil

ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵုင်းထဵပ်ႈထုရၵိတ်ႇ မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း သဵၼ်မၢႆႈၵူၼ်းဢၼ် လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် Covid-19 ၼႂ်းမိူင်း Brazil  မီးၵူၼ်းတၢႆ 807 ၵေႃႉ  US သမ်ႉမီး 620 ၵေႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼမ်လိူဝ် US ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်း Brazil   မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 376,669 ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 23,522 ၵေႃႉ  ။  ယဵၼ်းပဵၼ် မိူင်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်သုတ်းထိ 2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ။

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊသမ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 1706226 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 99805 ၵေႃႉ။ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းၸပ်းလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်သုတ်းထိၼိုင်ႈ။

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း Brazil  ပိၵ်ႉႁပ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း   Brazil   သၢၼ်ၶတ်း။ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း Brazil   ၵေႃႈၶဝ်ႈပႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၼႆႉ။

တင်ႈတႄႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈမႃး ထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း Brazil  ၼၼ်ႉ  ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ 2 ၵေႃႉ၊  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇပေႃးထုၵ်ႇၵၼ်တင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉပေႃႇလသီႇ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်း- PPTVHD 36, Bangkokbiznews

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း